Karin Ängeby ordförande Värmlands Barnmorskeförening

Vad blir Barnmorskeförbundet om vi ingår i SRAT?

Den 22 februari samlades Värmlands lokalförening för information och diskussion om Barnmorskeförbundets pågående fackförbundsutredning.

Till mötet kom ungefär 30 barnmorskor och även några barnmorskestudenter som tar examen till sommaren.

– Jag har uppfattat att många av barnmorskorna i Värmland har velat få mer information och vi är väldigt glada att styrelsen kunde komma hit, säger lokalföreningens ordförande Karin Ängeby.
Hon beskriver att mötet gav svar på många av de funderingar som florerat i barnmorskegruppen, bland annat frågor om kollektivavtal och möjlighet att få till bra förhandlingar eftersom SRAT är en liten organisation i jämförelse med Vårdförbundet. Barnmorskeförbundets vice ordförande Eva Nordlund informerade om att SRAT har förhandlingsrätt och kollektivavtal i de områden som berör barnmorskor.

Blir vi SRAT eller är vi fortfarande Barnmorskeförbundet eller vad?

– En annan fråga handlade om vad ”vi” egentligen blir om Barnmorskeförbundet blir en del av SRAT. Blir vi SRAT eller är vi fortfarande Barnmorskeförbundet eller vad? Svaret på det är att Barnmorskeförbundet även fortsättningsvis kommer vara en egen organisation som arbetar med professionsfrågor samtidigt som förbundet blir en del i den fackliga organisationen SRAT, säger Eva Nordlund.

Jag gick hit och var lite skeptisk och när jag gick härifrån kände jag mig mer positivt.

För Karin Ängeby som lokalföreningsordförande, är det viktigt att hon innan omröstningen verkligen vet hur barnmorskorna i Värmland ställer sig till frågan. Och hon menar att Eva Nordlunds tydlighet med att det är en utredning som pågår och att var och en ska göra ett informerat val i frågan gjorde att mötet blev väldigt bra.

– Vi fick svar på många av våra frågor, det var flera av barnmorskorna som sa: ”jag gick hit och var lite skeptisk och när jag gick härifrån kände jag mig mer positivt”.