En profession – en organisation.
Svenska Barnmorskeförbundet blir en självständig facklig professionsförening inom SRAT från och med 1 januari 2019.