Barnmorskeförbundet besökte lokalföreningen i Dalarna på alla hjärtans dag 2018.
Eva Nordlund på medlemsmöte i Dalarnas lokalförening www.barnmorskeforbundet.se

Barnmorskeförbundet i Dalarna

På alla hjärtans dag den 14 februari besökte Barnmorskeförbundets vice ordförande, Eva Nordlund, och kanslichef Kajsa Westlund Falun. Det var lokalföreningen i Dalarna som beslutat att hålla ett extra möte med anledning av utredningen om att bilda fackförbund.

Barnmorskeförbundet kom för att berätta om läget i utredningen och svara på frågor, men också för att kartlägga situationen för barnmorskorna i Dalarna. På plats var ungefär 15 barnmorskor och flera fanns med via länk. Under mötet kom det upp att man i Dalarna brottas med långa avstånd och en del ensamarbete för barnmorskor i primärvården. Ofta med en chef från en annan profession som kan ha svårt att förstå barnmorskors specifika problem och styrkor inom arbetet.

Ett antal frågor diskuterades, bland annat två som rör barnmorskor och forskare inom utbildning.

Varför ska jag som adjunkt inom ett barnmorskeprogram välja att lämna mitt fackförbund SULF för att gå med i ett Barnmorskefackförbund?

SACO-medlemmar som arbetar inom universitet och högskolor tillhör avtalsmässigt den statliga sektorn. SULF är ett fackförbund inom SACO som har dubbelanslutningsavtal med det förbund vi för diskussioner med, SRAT. Detta innebär att SULF bevakar SRAT:s medlemmars intressen inom området. Det går alltså att vara medlem i båda förbunden och få både professionell och facklig hjälp. Barnmorskor som arbetar inom universitet och högskolor stärks genom dubbelanslutningen genom att Barnmorskeförbundets kunskap om kompetensområdet kan samverka med fackliga villkorsfrågor.

Kommer Barnmorskeförbundet även som fackförbund driva frågan om Barnmorskeutbildningens utveckling?

Svaret är självklart ja! Barnmorskeutbildningen behöver förändras och det arbetet kommer fortsätta med samma kraft oavsett om det bildas ett fackförbund eller ej.
De professionella frågorna är stommen i Barnmorskeförbundet.

___________________________________________________________
Fackförbundsutredningen pågår och Barnmorskeförbundet reser runt i landet för att möta medlemmar. Fler frågor besvaras fortlöpande.