Fackförbundsutredning 2018. Ordförande Mia Ahlberg och vice ordförande Eva Nordlund Svenska Barnmorskeförbundet på medlemsmöte i lokalföreningen Örebro.
Fackförbundsutredning 2018. Svenska Barnmorskeförbundet vice ordförande Eva Nordlund och ordförande Mia Ahlberg på väg till medlemsmöte i lokalföreningen Örebro.

Barnmorskeförbundet = fackförbund?

Tisdag den 6/2 besökte Svenska Barnmorskeförbundet Örebro lokalförening. På dagordningen stod frågan om den pågående utredningen om att bilda ett eget fackförbund. Vice ordförande Eva Nordlund och ordförande Mia Ahlberg mötte cirka 20 barnmorskor plus ett antal representanter från Vårdförbundet.

Vice ordförande Eva Nordlund och ordförande Mia Ahlberg mötte cirka 20 barnmorskor på plats, plus ett antal lokala representanter från Vårdförbundet Örebro. Dessutom representerades Vårdförbundet av Ann Johansson, vice ordförande och Johan Larsson, andre vice ordförande, som kommit från Stockholm.

Mötet i Örebro Barnmorskeförening kom delvis att bli något av ett debattforum mer än ett tillfälle för medlemmarna att ställa sina frågor till Svenska Barnmorskeförbundet. Men även om mötet kantrade mot debatt lyftes viktiga ämnen.

– Det kom fram relevanta frågor som: hur tänker ni lösa så att alla medlemmar i hela landet blir sedda? Hur kommer det att bli lokalt? Hur ska ni jobba för oss? säger Eva Nordlund.

En av barnmorskorna på plats var Rosa Olafsdottir, som är förtroendevald för Vårdförbundet sedan fem år. Hon kom till mötet med både frågor och en del farhågor.

– Många av de saker som barnmorskeförbundet vill är positiva, men hur man ska nå dit är ganska oklart utifrån mitt perspektiv som förtroendevald, säger hon.

Några av farhågorna är att ett eget fackförbund skulle göra att barnmorskor får ännu svårare att få gehör för lokala frågor än de har idag. Och att ombudsmän från SRAT är för långt ifrån verksamheten för att ge bra stöd i lokala frågor och även att SRAT som undergrupp till Saco är längre från förhandlingarna än vad Vårdförbundet är idag.

– Min åsikt är att Vårdförbundet och Barnmorskeförbundet borde samarbeta mer, risken nu är att barnmorskegruppen splittras och får ännu mindre påverkansmöjligheter.

Rosa Olafsdottir, som är insatt i genusfrågor, ser även frågan som en större samhällsfråga.
– Alla yrkesgrupper som domineras av kvinnor har lägre lön än mansdominerade yrkesgrupper. Det som skulle kunna vara positivt om barnmorskorna bildade ett eget fackförbund är att andra kvinnor kanske skulle kunna följa efter, säger hon och fortsätter:
– Men jag vill att vi driver barnmorskefrågorna inom Vårdförbundet och då måste vi kanske bli vassare.

En annan av barnmorskorna på kvinnokliniken i Örebro, Kwang Pantidek, tycker att tanken på ett eget fackförbund är spännande men har fortfarande många frågetecken.
– Jag är varken negativ eller positiv, fast jag känner att det är ganska spännande. Vi har ju varit en del av Vårdförbundet länge och det skulle kunna vara bra med förändring, säger hon.

Kwang Pantidek beskriver att känslan bland hennes barnmorskekollegor handlar en hel del om oro över att ett eget fackförbund ska bli för litet och att man riktigt vet vad styrkorna i ett nytt förbund skulle bli.
– Det som det pratas mest om här är hur man ska kunna påverka och göra våra röster hörda. Vi är kanske är 250 barnmorskor i regionen och alla är ju inte intresserade av fackliga frågor. Oron har väl att göra med att man inte vet hur det är tänkt att organiseras och det fanns inte riktigt utrymme till att prata om det under mötet, säger hon.

Fråga – svar
Eva Nordlund, vice ordförande Svenska Barnmorskeförbundet


Hur ska barnmorskor lyckas få gehör i ett eget fackförbund?

En springande punkt är att bygga en stark lokal organisation med hjälp av förtroendevalda. Det bygger på att det finns barnmorskor på varje arbetsplats som är beredda att jobba med frågorna, att barnmorskor faktiskt står upp för och är engagerade i att driva sina egna frågor. Decentraliseringen kommer vara nyckeln.

Vad innebär det om ombudsmännen är längre ifrån verksamheten?
Det kommer att finnas centrala förhandlare, men organisationen bygger på att lokala barnmorskor ute i landet ska förhandla med stöd av de centrala förhandlarna. De lokala barnmorskorna är nära verksamheten och tillsammans med de centrala kommer de kunna göra ett bra jobb för medlemmarna i förhandlingar.

Finns det risk för splittring bland barnmorskor?
Det är klart att en sådan här process kan orsaka splittring, men uppdraget att utreda frågan kommer från förbundsstämman, det här är något som barnmorskor har efterfrågat. Om vi successivt under utredningen märker att vi inte har barnmorskor med oss i det här, då kommer vi att backa, men vi tror på det här. Vi tror på att vi kan bygga en starkare organisation som är bra för barnmorskor.

Kommer barnmorskor lokalt bli hörda och kunna påverka?
Ja, om man bygger en stark rörelse ute på lokal nivå, på avdelningsnivå. Vi kommer vara en liten, tight organisation vilket gör att vi kommer kunna jobba effektivt med barnmorskefrågorna. Vi tror att man kommer känna att man i praktiken blir mer lyssnad på och får en starkare röst i ett eget fackförbund. SRAT är en organisation som uttalat tar hand om de fackliga frågorna och vi i barnmorskeförbundet kan professionsfrågorna, tillsammans kan vi bli starkare. Då vi inte måste dela resurser med Vårdförbundets alla andra medlemmar kan vi barnmorskor få mer utrymme.

___________________________________________________________
Svenska Barnmorskeförbundet fackförbundsutredning.
Under våren 2018 reser Svenska Barnmorskeförbundets styrelse runt i landet och besöker lokalföreningarna för att delta på medlemsmöten. Syftet är att träffa så många medlemmar/barnmorskor som möjligt för samtal, frågor och diskussion gällande den pågående fackförbundsutredningen. Kontakt: Eva Nordlund, vice ordförande Svenska Barnmorskeförbundet. Läs om kommande medlemsmöten i Kalendariumbarnmorskeforbundet.se