Medlemsmöte i Karlskrona, Blekinge Barnmorskeförening.
Medlemsmöte i Blekinge Barnmorskeförening.

Det finns kraft i barnmorskekåren

Den 5 mars samlades 30 barnmorskor i Blekinge för att diskutera fackförbund tillsammans med Eva Nordlund.

Lokalföreningens ordförande Johanna Granberg beskriver att känslan i barnmorskegruppen var nyfiket förväntansfull inför mötet.
– Känslorna bland medlemmarna hos oss är blandade, det finns både förväntan, oro och skepsis. Efter mötet upplevde jag att vi fått svar på många av frågorna och att man kände sig tryggare, säger hon.
Johanna Granberg berättar att den stora frågan i Blekinge handlar om rädslan att bli för små i ett stort förbund, vilket också är känslan som finns idag som medlemmar i Vårdförbundet.

– Eftersom vi i Blekinge är så små inom Vårdförbundet, jämfört med sjuksköterskorna, upplever vi inte att vi får så mycket prioritet, så det är lite samma känsla som inför det nya. Men efter Eva Nordlunds information var den känslan mindre upplever jag, säger Johanna Granberg.

Flera av frågeställningarna från medlemmar återkommer när förbundsstyrelsen besöker lokalföreningarna.

– Hur ska det bli när vi är så få? Vem kommer lyssna på oss? Hur ska man få någon som vill vara förtroendevald? Det är frågor som lyfts på alla medlemsmöten, även i Blekinge. I en ny fackligorganisation kan barnmorskor inte längre vila mot den fackliga tid som genereras av sjuksköterskor och som gör att heltids- och deltidsanställda fackligt förtroendevalda kan arbeta för Vårdförbundets lokalavdelningar, säger Eva Nordlund och förklarar:

– Om Barnmorskeförbundet blir fackförbund och ingår i SRAT skulle det innebära att det, i en lokalförening med 200 medlemmar, kan bli en halvtidsanställd barnmorska på facklig tid. Den förtroendevalda, som arbetar med barnmorskefrågor, ska även vara stöd till de förtroendevalda barnmorskorna på arbetsplatserna, tillsammans med centrala förhandlare i SRAT.

I Blekinge kom även frågan om utbildning av förtroendevalda upp och där kunde Eva Nordlund informera att SRAT både utbildar och fortbildar förtroendevalda för uppdraget. Detta sker både lokalt och även mer centralt där man då kan samla förtroendevalda barnmorskor från hela landet för gemensam utbildning och nätverkande. Eva Nordlund upplever att det finns en styrka i de mindre lokalföreningarna eftersom många av barnmorskorna känner varandra och vet vem som jobbar med vad.

– Det är helt tydligt en kraft och styrka att ta tillvara på om och när Barnmorskeförbundet blir ett fackförbund, säger hon.

Johanna Granberg berättar att mötet gjorde att situationen klarnade till viss del men att det tillkom nya frågor som behöver besvaras.

– Efter mötte är min känsla att fler kände sig tryggare eftersom vi skulle hamna under SRAT/SACO som är större än vi skulle vara på egen hand. Och så är ju det här en process, som måste få ta tid tänker jag, säger Johanna Granberg.

___________________________________________________________’

Fakta:

Alla fackligt förtroendevalda på arbetsplatserna har rätt att utöva sitt uppdrag på arbetstid. Har man dessutom en kombinerad roll som skyddsombud och förtroendevald så ska även tid avsättas för att tillgodose uppdraget som skyddsombud. Utöver det här så skjuter landstingen till 4 timmar facklig tid/medlem och år.