Barnmorskan Marianne Weichselbraun

Vad händer om Barnmorskeförbundet blir fackförbund?

Den 20:e februari hade Göteborgs lokalförening medlemsmöte för att informera om läget i utredningen om ett eventuellt eget fackförbund. Barnmorskeförbundets Marianne Weichselbraun fanns på plats för att informera och svara på frågor.

Till mötet kom närmare tjugo barnmorskor för att lyssna och ställa frågor. Några frågeställningar var extra framträdande till exempel oro kring försäkringar och vad som händer med dem vid en övergång. Barnmorskeförbundet kommer att titta närmare på försäkringsfrågan och tar med sig frågorna i den vidare utredningen. En annan fråga handlade om dubbelanslutning till exempelvis SULF. I den frågan är det klart att barnmorskor kommer att betalar sin vanliga avgift till SBF/SRAT och då ingår medlemskap i SULF. Barnmorskans dubbelanslutning till SULF betalas alltså av SBF/SRAT.

I övrigt diskuterades bland annat möjligheter till att söka stipendier. Flera barnmorskor påtalade också att det är viktigt att det inte blir dyrare för den enskilda barnmorskan, vilket Marianne Weichselbraun direkt kunde klargöra att det inte kommer att bli.

En sak som var tydlig under mötet var att ingen av barnmorskorna uttryckte någon oro för att ett eget fackförbund skulle göra barnmorskor som grupp svagare. Mötet, som hölls i Födelsehusets lokaler, avslutades med en härlig yogastund. Fler möjligheter till information och samtal kring fackutredningen för medlemmarna i Göteborg kommer att finnas den 16/4 och 5/5.