Medlemsmöte i Stockholms Barnmorskesällskap den 5 mars 2018.

Intensiv debatt på mötet i Stockholm

Under måndagskvällen den 5 mars samlades barnmorskor på Baldersgatan i Stockholm för att diskutera möjligheten att bilda ett eget fackförbund.

Vårdförbundet hade två representanter på plats och vi hade en gemensam trevlig diskussion.

Debatten var intensiv med många kritiska och kloka frågeställningar. Exempelvis diskuterades varför barnmorskor vill att förbundet driver denna utredning och vad missnöjet hos våra medlemmar bottnar i. Vi från Barnmorskeförbundet diskuterade de fördelar vi ser i en samlad organisation som grundar sig i tanken att den egna professionen bäst företräder alla de frågor som rör oss, fackliga såväl som professionsfrågor. Den mest kritiska frågan var om vi verkligen tror att vi klarar det på egen hand och svaret är att vi gör det. Vi har goda exempel i Danmark och Norge. En fråga var varför vi inte bildar ett helt eget fack istället för att ingå i SRAT och svaret på det är att vi ser ett värde att ingå i ett förbund som redan har den fackliga organisationen på plats med juridisk hjälp, utbildningar, ombudsmän, strejkkassa etcetera. Men vad är då skillnaden från att ingå i Vårdförbundet, frågade en barnmorska. En viktig och avgörande skillnad mellan SRAT och Vårdförbundet är att SRAT inte anser sig vara en yrkesorganisation som kan professionsfrågorna. De anser det är professionens kompetens och ansvar och att de jobbar tillsammans med oss tätt helt utifrån våra egna specifika krav och behov.
– Min känsla är att mötet lyfte upp och diskuterade frågor som kan få avgörande betydelse för hur vi lyckas. Bra med kritik så att vi är säkra på att vi verkligen företräder medlemmarnas intresse i frågan och jag tror att vi, när vi träffat alla lokalföreningar i landet, kommer veta säkert vilket som är bästa vägen framåt.

___________________________________________________________

Det var andra gången som Stockholms Barnmorskesällskap diskuterade fackförbundsutredningen.
På mötet den 5 mars deltog ungefär 20 medlemmar i Stockholms Barnmorskesällskap.