Barnmorskan Lotta Andreasson Edman

Ledamot i Etiska rådet: barnmorskan Lotta Andreasson Edman

Etiken är basen för vårt yrke. Det är därför så utmanande och intressant att vara ledamot i Etiska rådet.

Från det att jag blev klar sjuksköterska 1988 och hela nittiotalet engagerade jag mig volontärt på Noaks Ark med hiv/aids. Det var mina vänner som blev smittade och dog. När jag sedan blev klar barnmorska 1994 arbetade jag på Danderyds förlossning, antenatal och Karolinska Solna Familje-BB. Nittiotalet avslutades med att jag anställdes på Noaks Ark Stockholm. Under några år var jag också ordförande i Stockholms Barnmorskesällskap.

2001 startade jag tillsammans med några kollegor och barnmorskan Christina Wahlström Mama Mias andra barnmorskemottagning. Vi bildade ett aktiebolag och fick möjligheten att lägga upp vården på det sätt vi själva ville. Här kunde jag tillsammans med kollegor arbeta fram den Regnbågsverksamhet som blev den enda i landet. 2018 såldes Mama Mia till Nordstjernan och blev en del av Prima vård, sedan dess är jag vård- och verksamhetsutvecklare på Mama Mia

Jag har suttit med i Etiska rådet sedan 2014. I hela mitt yrkesliv har jag brunnit för rättighetsfrågor och då för de mest utsatta i vården. Dessa grupper av människor tvingar oss att få upp ögonen och se våra värderingar, vårt förhållningssätt och den makt vi besitter i vårdmötet.

I varje vårdmöte måste barnmorskan våga lita på att kvinnan eller den person som söker oss vet vad som är bäst för just hen. Den egna autonomin är central och vår roll är att guida och stötta där det efterfrågas. Om detta ska fungera krävs reflektion och eftertanke från oss som barnmorskor men också en arbetsplats som har samma inställning.

Etiken är basen för vårt yrke. Det har därför varit så utmanande och intressant att vara ledamot i Etiska rådet, Svenska Barnmorskeförbundet.

___________________________________________________________

Vinnare HBTQI-kompetent barnmorska 2021
Lotta Andreasson Edman tilldelades pris som HBTQI-kompetent barnmorska.
Priset delades ut inom ramen för RFSL projekt Regnbågsfamiljer i väntan (2019-2021).
Syftet med priset är att lyfta goda förebilder för vårdpersonal som vill öka sin hbtqi-kompetens.

Motivering: Genom flera decenniers idogt arbete med att göra landets graviditetsvård mer inkluderande har Lotta varit tongivande i att sätta ribban för hur vi bör arbeta framåt. Lotta har gjort betydande insatser och stått upp för hbtqi-personer i vått och torrt, och är en de viktigaste barnmorskorna i arbetet för att forma framtidens graviditets- och förlossningsvård. Lotta har på ett utomordentligt och inkännande sätt fått patienter att känna sig sedda och trygga i mötet med sjukvården och på så sätt varit en exemplarisk förebild för sina barnmorskekollegor.

___________________________________________________________