Barnmorskan Hanna Möllås.

Ny ledamot i Etiska rådet: barnmorskan Hanna Möllås

Igår deltog jag på mitt första möte med Svenska Barnmorskeförbundets Etiska råd. Det känns hedrande och uppmuntrande att ha blivit invald som ledamot i denna viktiga grupp.

Jag arbetar som barnmorska, psykoterapeut och har flera auktorisationer i sexologi vid en privat mottagning i Huskvarna. I alla mina yrkesinriktningar är etiken en absolut kompass för att bedriva behandlar- och patientsäker vård. Det etiska perspektivet är essentiellt i bemötandet av utsatta patienter men lika viktigt för att hantera professionellas inre impulser och drivkrafter.

Jag arbetade 10 år som barnmorska på Ryhov, Jönköping. På grund av en reumatisk sjukdom var det omöjligt att försätta att arbeta som kliniskt verksam barnmorska. Det möjliggjorde att jag istället kunde öppna en samtalsmottagning i Huskvarna, där jag möter unga, äldre, individer, grupper och par i samtal kring sexologiska och relationella frågor. Jag är engagerad i Jönköpings läns Barnmorskesällskap  som kassör och jobbar med auktorisering för de som vill bli sexologer i Sverige via nordisk förening för sexologi.

Jag har en master i sexologi, där min uppsats handlade om hur sexologer arbetar med lust i parrelationer. Utöver detta har jag skrivit egna böcker men även varit medförfattare i böcker kring sexologi. Jag driver tillsammans med teologen Leif Carlsson, lustpodden, om lust och relationer i terapi. För närvarande studerar jag vid lärar- och handledarutbildningen vid Linköpings universitet med fokus på systemteori och familjeterapi.

Jag ser väldigt mycket fram emot att få arbeta i Etiska rådet och inom detta område är mina specialintressen fokus på bemötande av utsatta grupper och hur vårdgivare ska ”hålla” i en vård som blir allt mer stressad.