Barnmorskan Maria Ekelin

Vi barnmorskor ska självklart bevaka, delta och styra utvecklingen

Sedan våren 2020 ingår barnmorskan Maria Ekelin, docent och verksam vid Barnmorskeprogrammet Lunds universitet, i Svenska Barnmorskeförbundets etiska råd.

Svenska Barnmorskeförbundets etiska råd har bland annat som uppdrag att vara rådgivande i etiska frågor till förbundsstyrelsen.

Som ny ledamot i etiska rådet var jag på mitt första möte den 4 mars. Det var och ska bli mycket stimulerande och spännande att få delta i etiska rådets meningsfulla arbete! Vi barnmorskor ska självklart inte bara följa, utan också bevaka och delta i att styra utvecklingen inom alla områden som berör etik inom kvinnohälsa och kvinnosjukvård. Jag har alltid tyckt att det är utvecklande och roligt med nya utmaningar.

Jag är nybliven docent och programansvarig vid barnmorskeprogrammet i Lund. Mitt intresse för etik bottnar delvis i ämnet för min avhandling som var ”föräldrars förväntningar, erfarenheter och upplevelser av rutinultraljudsundersökning under graviditet”. Det väckte min nyfikenhet och jag ville veta mer om föräldrars behov, val och önskemål vad det gäller fosterdiagnostik och barnmorskans roll i det, så det har blivit ytterligare några studier i ämnet.

Jag har också ett intresse för forskningsetik och sitter i Vårdvetenskapliga etiknämnden vid Institutionen för hälsovetenskaper vid Lunds universitet. Dit ansöker studenter om rådgivande yttrande inför sina examensarbeten. Jag introducerar också ämnet i undervisningen för barnmorskestudenter.

Mina erfarenheter från klinik är från mångårigt arbete vid förlossningsavdelningen i Lund, där jag fortfarande har en del av mitt hjärta. Jag är gift och har tre barn, varav vår äldsta, Liv, är barnmorska.

Under höstterminen var jag och undervisade på universitetet i Austin, Texas, med ett stipendium från STINT. Så kul det är att få göra nya saker, vilket privilegium det var att få se världen och lära mig hur stor inverkan samhället har på kvinnors livsvillkor och på vårt arbete. I Texas finns det få barnmorskor och vården är medikaliserad i en högre grad än här hemma. Lärarna vid School of Nursing kämpade verkligen på med att undervisa om normal graviditet, förlossning och eftervård för sjuksköterskestudenter, på ett mycket förtjänstfullt sätt. Det var häftigt att se och delta i att uppmuntra studenterna att gå i bräschen för evidensbaserad vård och kvinnors rätt.

Jag tackar för förtroendet att jag får vara med i etiska rådet och vill passa på och önska alla barnmorskor och barnmorskestudenter en fin sommar!
___________________________________________________________

Svensk översättning av den internationella etiska koden för barnmorskor (International Confederation of Midwives 2014/Svenska Barnmorskeförbundet).
___________________________________________________________