Barnmorskan Hanna Ulfsdottir

Ny ledamot i Etiska rådet: barnmorskan Hanna Ulfsdottir

Det känns hedrande och kul att ha blivit invald som ledamot i denna viktiga grupp, Svenska Barnmorskeförbundets etiska råd.

Jag arbetar som universitetsbarnmorska på Karolinska Universitetssjukhuset i Solna och Huddinge. En universitetsbarnmorska ska bland annat sprida forskning i den kliniska verksamheten, undervisa och handleda och utveckla och implementera nya arbetssätt. I min tjänst ingår kliniskt arbete, forskning och ett ansvar för utbildning/fortbildning av personal.

Jag blev barnmorska 2001 och har arbetat med födande de flesta av de 21 åren, först på Södersjukhuset och sedan på Södra BB. Jag har även undervisat på barnmorskeutbildningen i flera år och var då samtidigt doktorand. 2019 disputerade jag med avhandlingen ”Att föda barn i vatten”.

Etiska frågor har alltid intresserat mig och en kliniskt arbetande barnmorska stöter ju dagligen på olika etiska frågeställningar. En central fråga gäller samtycke och delaktighet vid olika beslut i stort som smått. Att som barnmorska ge välgrundad och evidensbaserad information som kan ligga till grund för ett informerat val är en viktig uppgift som inte är enkel. Särskilt inte i en kontext där många kvinnor har en annan kulturell bakgrund och där bristande språkkunskaper kan utgöra en barriär. De senare årens diskussioner kring obstetriskt våld visar hur viktigt det är att diskutera och medvetandegöra den maktobalans som finns mellan vårdgivare och vårdtagare och fortsätta arbeta för en vård som utgår från individens önskemål och behov.

Som forskare är etiska frågor också i fokus på olika sätt och alltid något att ta ställning till vid genomförande av studier. Jag ser fram emot arbetet och diskussionerna i Etiska rådet som jag hoppas kunna bidra till utifrån min erfarenhet som kliniker, forskare och lärare.