Lotta Andreasson Edman
Lotta Andreasson är barnmorska och vård- och verksamhetsutvecklare på Mama Mia. Lotta Andreasson Edman är ledamot i Svenska Barnmorskeförbundets etiska råd.
Ledamot i Etiska rådet: barnmorskan Lotta Andreasson Edman
Barnmorskan bloggar

Ledamot i Etiska rådet: barnmorskan Lotta Andreasson Edman

Etiken är basen för vårt yrke. Det är därför så utmanande och intressant att vara…
Barnmorskan bloggar

Inte en sommar till

Inför varje sommar hör vi samma sak från Region Stockholm, sommaren kommer att bli svår,…