Svenska Barnmorskeförbundet med KSAN i Almedalen 2019. Tema alkohol och graviditet med vice ordförande Susanne Åhlund.

Om alkohol och graviditet i Almedalen

Blivande föräldrar har rätt till information för att kunna göra hälsosamma val.

Under Almedalsveckan 2019 arrangerade KSAN ett seminarium om alkohol under graviditet i samarbete med Svenska Barnmorskeförbundet. I panelen deltog Susanne Åhlund, vice ordförande Svenska Barnmorskeförbundet, Joy Ellis, mödrahälsovårdsöverläkare Västra Götalandsregionen och  MBHV-teamet Haga samt  Magdalena Gerger, vd Systembolaget. Moderator var Ida Stigzelius från KSAN.

Deltagarna fick ta del av om ny forskning om alkoholens effekter i tidig graviditet och diskussioner om hur vi ska nå ut med information om vikten av att avstå från alkohol när man planerar för graviditet. Och vad säger vi till kvinnor som druckit innan de visste att de var gravida och som nu är oroliga? Magdalena Gerger talade om Systembolagets uppdrag som är att informera om alkoholens risker, ge bra service och sälja med ansvar. Information om alkohol under graviditet och amning är en viktig del.

Under hösten arrangerar Svenska Barnmorskeförbundet i samarbete med landets samordningsbarnmorskor regionala konferenser om Alkohol under graviditet för barnmorskor inom mödrahälsovård. Under konferenserna kommer forskningsresultaten att presenteras och vårt arbete med frågorna att diskuteras. I samband med konferenserna bjuds lokala beslutsfattare in till mingel så att vi kan berätta om barnmorskornas folkhälsoarbete.

___________________________________________________________

Mer information om kommande regionala konferenser i Kalendarium på barnmorskeforbundet.se

_________________________________________________________

Ta del av Svenska Barnmorskeförbundets kunskapsunderlag (2018)
Hållbar livsstil. Barnmorskans samtal om levnadsvanor – en handledning. En röd tråd genom livet 

___________________________________________________________