Goda levnadsvanor - Hållbar livsstil. Svenska Barnmorskeförbundet www.barnmorskeforbundet.se

Barnmorskans samtal om levnadsvanor – tema alkohol

I höst arrangerar Svenska Barnmorskeförbundets projekt Goda Levnadsvanor konferenser på 15 platser i landet. Konferenserna genomförs i nära samarbete med Sveriges samordningsbarnmorskor.

Att främja den professionella utvecklingen och kunskapsutvecklingen inom barnmorskans kompetens- och verksamhetsområde är Svenska Barnmorskeförbundets viktigaste uppgift. Vi i styrelsen är därför stolta och glada över att vi har fått fortsatt förtroende att arbeta med projektet Goda Levnadsvanor i vår roll som professionsorganisation. Utifrån det har vi beviljats medel av Socialstyrelsen att genomföra insatser mot missbruk av alkohol i samband med graviditet under hösten 2019.

Barnmorskans samtal om levnadsvanor – tema alkohol

Svenska Barnmorskeförbundet deltog vid samordningsbarnmorskornas nationella konferens i Västerås i september förra året, då vi diskuterade vilka behov man har i verksamheterna. Det framkom att det finns ett stort stöd för ett omtag med arbetet mot riskbruk och missbruk av alkohol. De regionala konferenserna under hösten 2019 utgår från och baseras på dessa slutsatser.

Konferenserna anordnas och planeras gemensamt med landets samordningsbarnmorskor och kommer att erbjuda barnmorskor och läkare verksamma inom mödrahälsovård en omstart och nystart i arbetet med missbruk av alkohol i samband graviditet. Detta genom att erbjuda kunskap om den senaste forskningen om riskerna med alkohol och metoder för samtal.

___________________________________________________________

Hållbar livsstil  Barnmorskans samtal om levnadsvanor – en handledning

Regionala konferenser hösten 2019

___________________________________________________________