Svenska Barnmorskeförbundets hearing om alkohol under graviditet 2018. Joy Ellis mödrahälsovårdsöverläkare, Susanne Åhlund Svenska Barnmorskeförbundet, Magdalena Gerger VD Systembolaget och Marie Risbeck Enheten för alkoholprevention Folkhälsomyndigheten.
Barnmorskan Susanne Åhlund.

Barnmorskans samtal om alkohol

Svenska Barnmorskeförbundets hearing om alkohol under graviditet samlade 20 sakkunniga och experter för att diskutera det alkoholpreventiva arbetet. På agendan fanns att besluta om ansvar för uppdatering av guiden för barnmorskans samtal om alkohol.

Riskbruksprojektet vid Statens folkhälsoinstitut har tidigare tillsammans med barnmorskor arbetat fram guiden ’Barnmorskans samtal om alkohol’ i det alkoholpreventiva arbetet i mödrahälsovården.
Folkhälsomyndigheten som övertog arbetet 1 januari 2014, avslutade sitt arbete 2017. Svenska Barnmorskeförbundet övertog då utgivningen av guiden som nu ingår som en del av kunskapsunderlaget Hållbar Livsstil.

Vid hearingen beslutades att Svensk förening för beroendemedicin tillsammans med Svenska Barnmorskeförbundet kommer att arbeta med kommande uppdatering av dokumentet.

Ett omtag behöver göras och Svenska Barnmorskeförbundet, som har ett stort engagemang i frågan, kommer tillsammans med SFOG, Barnläkarföreningen och föreningen FAS att lyfta frågan till politiker, myndigheter och Sveriges Kommuner och Landsting (SKL).

Svenska Barnmorskeförbundets hearing om alkohol under graviditet hölls på Sjuksköterskornas hus i Stockholm den 21 september 2018.

___________________________________________________________

Hållbar livsstil
Barnmorskans samtal om levnadsvanor – en handledning
Kunskapsunderlag Svenska Barnmorskeförbundet (2018)

Goda Levnadsvanor – Svenska Barnmorskeförbundet

__________________________________________________________