Regionala konferenser om hållbar livsstil

År 2019 ordnar Svenska Barnmorskeförbundet regionala konferenser på temat Hållbar livsstil. Tanken är att varje konferens ska vara ett utbildningstillfälle och innehållet planeras i samarbete med samordningsbarnmorskor (SAMBOR) och mödrahälsovårdöverläkare (MÖL). Syftet är att koppla ihop forskningsresultat och nya riktlinjer med faktiska behov och konferenserna ordnas i samarbete lokalföreningarna.

___________________________________________________________

Läs mer
Kunskapsunderlag om levnadsvanor – Svenska Barnmorskeförbundet 

Goda levnadsvanor – Svenska Barnmorskeförbundet

Kontakta
Svenska Barnmorskeförbundets kansli för mer information.

___________________________________________________________