Barnmorskan Susanne Åhlund.

Hållbar livsstil

Olika individer är olika känsliga för alkohol. Kvinnor är känsligare för alkohol än män och utvecklar snabbare organskador.

I den nationella handlingsplanen för alkoholpolitiken 2006–2010 slår regeringen fast att det långsiktiga förebyggande arbetet måste fortsätta för att minska skador till följd av alkoholkonsumtion. Alkohol är en av de mest avgörande faktorerna för människors ohälsa. Den nationella handlingsplanen förordar nykterhet i trafiken, under graviditeten, under uppväxten och i arbetslivet.

Vi har ändrat vårt konsumtionsmönster i Sverige. Ändrade attityder och ökad tillgänglighet gör att vi dricker mer till vardags än tidigare. Totalt dricker svenskar över 15 år cirka nio liter ren alkohol per år och invånare (2016). Hälften av alkoholen konsumeras av ungefär 10 procent av befolkningen. Kvinnor dricker oftare och mer jämfört med tidigare.

Riskbruksprojektet vid Statens folkhälsoinstitut har tillsammans med barnmorskor tidigare arbetat fram en guide som hjälpmedel i det alkoholpreventiva arbetet i mödrahälsovården. Arbetet övertogs av Folkhälsomyndigheten när den bildades 1 januari 2014. Under 2017 avslutade myndigheten sitt arbete med guiden och Svenska Barnmorskeförbundet övertog utgivningen av dokumentet.

Läs mer om motiverande samtal, tobak, alkohol, fysisk aktivitet, kost, amning och psykisk ohälsa i kunskapsunderlag om levnadsvanor för barnmorskan.

____________________________________________________________________________

Jordemodern nr 2 April 2018 tema Graviditet och alkohol.
Hållbar livsstil. Barnmorskans samtal om levnadsvanor – en handledning
Svenska Barnmorskeförbundet (2018).

___________________________________________________________