Barnmorskan Malin Bogren Svenska Barnmorskeförbundet

Internationella barnmorskedagen 2023 ”Together Again: From Evidence to Reality”

Internationella barnmorskedagen 5 maj 2023: ”Together Again: From Evidence to Reality”.

Den 5 maj varje år firas Internationella barnmorskedagen för att hylla det ovärderliga arbete som barnmorskor utför över hela världen. Årets tema, ”Together Again: From Evidence to Reality”, betonar vikten av samarbete och att vidta effektiva åtgärder baserade på vetenskapliga bevis för att förbättra kvinnors hälsa och välbefinnande. Tyvärr visar en ny FN-rapport att mödradödligheten globalt sett ökar, och över en miljon barnmorskor saknas. För att förhindra onödiga dödsfall krävs ökad tillgång till adekvat hälsovård för kvinnor, vilket kan rädda miljontals liv varje år.
Vi behöver investera i utbildning och högre lön för att locka fler till yrket och behålla de barnmorskor som världen behöver. I svensk kontext är det viktigt att uppmärksamma behovet av barnmorskor och deras kunskap inom kvinnovården. Genom att främja jämställdhet och kvinnors rättigheter kan vi förbättra kvinnors hälsa och livskvalitet.

Liknande artiklar

Internationella barnmorskedagen 2023: ”Together Again: From Evidence to Reality”.
Internationella Barnmorskedagen

Internationella barnmorskedagen 2023: ”Together Again: From Evidence to Reality”.

Internationella barnmorskedagen 5 maj 2023: ”Together Again: From Evidence to Reality”. Idag är en viktig…
Internationella barnmorskedagen 2023: ”Together Again: From Evidence to Reality”.
Internationella Barnmorskedagen

Internationella barnmorskedagen 2023: ”Together Again: From Evidence to Reality”.

Internationella barnmorskedagen 5 maj 2023: ”Together Again: From Evidence to Reality”. Med nyheter om en…
Internationella barnmorskedagen 2023 ”Together Again: From Evidence to Reality”
Internationella Barnmorskedagen

Internationella barnmorskedagen 2023 ”Together Again: From Evidence to Reality”

Internationella barnmorskedagen 5 maj 2023: ”Together Again: From Evidence to Reality”. Idag ska vi uppmärksamma…
Internationella barnmorskedagen 2023 ”Together Again: From Evidence to Reality”
Internationella Barnmorskedagen

Internationella barnmorskedagen 2023 ”Together Again: From Evidence to Reality”

Internationella barnmorskedagen 5 maj 2023: ”Together Again: From Evidence to Reality”. Det finns ett viktigt…
Internationella barnmorskedagen 2023 ”Together Again: From Evidence to Reality”
Internationella Barnmorskedagen

Internationella barnmorskedagen 2023 ”Together Again: From Evidence to Reality”

Internationella barnmorskedagen 5 maj 2023: ”Together Again: From Evidence to Reality”. Den 5 maj är…