Barnmorskan Ewa Elvin fd. Andersson Svenska Barnmorskeförbundet

Internationella barnmorskedagen 2023 ”Together Again: From Evidence to Reality”

Internationella barnmorskedagen 5 maj 2023: ”Together Again: From Evidence to Reality”.

Det finns ett viktigt perspektiv om medförälders betydelse som behöver synliggöras. De senaste 20 åren har forskningen påvisat att blivande medförälder/pappor känner utanförskap, de känner sig negligerad. Att inkludera medföräldern genom hela vårdkedjan graviditet och barnafödande är viktigt för att förbereda och optimera chanserna till ett jämställt föräldraskap. Dessutom har medförälderns närvaro och stöd stor betydelse för både mödrars och barns trygghet och välbefinnande.
Därför är det av stor betydelse att medföräldern inkluderas i hälsovården redan från början av graviditeten och vidare. Vi barnmorskor har en viktig uppgift att arbeta för jämställdhet i föräldraskapet.