Barnmorskan Li Thies Lagergren Svenska Barnmorskeförbundet

Internationella barnmorskedagen 2023 ”Together Again: From Evidence to Reality”

Internationella barnmorskedagen 5 maj 2023: ”Together Again: From Evidence to Reality”.

Idag ska vi uppmärksamma barnmorskor globalt och lokalt. I en svensk kontext har det senaste året visat att det går att göra verklighet av evidens. Fler och fler förlossningsavdelningar har tagit kunskapen till sig och möjliggör evidensbaserad vård genom att införskaffa badkar och pooler och stötta kvinnor att föda i vatten om de så önskar. Detta tack vare att högutbildade barnmorskor producerar, konsumerar och informerar om evidens. Mer forskning till folket!