Barnmorskan Louise Lundborg Svenska Barnmorskeförbundet

Internationella barnmorskedagen 2023: ”Together Again: From Evidence to Reality”.

Internationella barnmorskedagen 5 maj 2023: ”Together Again: From Evidence to Reality”.

Med nyheter om en skärpt anti-gay lagstiftning i Uganda påminns jag om att sexuella och reproduktiva rättigheter ej är en självklarhet. 30 länder i Afrika förbjuder samkönade relationer, men siffran i världen ligger strax under 70 länder där samkönade relationer ses som kriminellt. Synen på människors egna rättighet att välja sin partner böljar i takt med det politiska klimatet. Som barnmorskor så har vi både i dåtid, nutid och framtid en viktig roll i att gå samman och stå stödjande ihop för individens egna val, i alla politiska klimat. Det är lätt att fastna i fokuset som rör vår egna lilla sfär, men tappa aldrig det stora perspektivet, vår profession behövs i många forum för allas autonomi.