Demonstration för mer pengar till förlossningsvården i Region Stockholm 16 november 2021.
Barnmorskedemonstrationen Landstingshuset Stockholm 16/11-2021.
Demonstration för mer pengar till förlossningsvården i Region Stockholm 16 november 2021.
Irene Svenonius, regionlandstingsråd Stockholm vid barnmorskedemonstrationen Landstingshuset Stockholm 16/11-2021
Svenska Barnmorskeförbundet på demonstrationen för mer pengar till förlossningsvården, Stockholm 16 november 2021.
Barnmorskan Eva Nordlund; ordförande i Svenska Barnmorskeförbundet; vid barnmorskedemonstration Landstingshuset Stockholm 16/11-2021
Clara Berglund, generalsekreterare för Sveriges Kvinnolobby, och Lisa Bjurwald vid barnmorskedemonstrationen Landstingshuset Stockholm 16/11-2021.
82000 namnunderskrifter till stöd för barnmorskornas sak överlämnades vid barnmorskedemonstrationen Landstingshuset Stockholm 16/11-2021
Irene Svenonius, regionlandstingsråd Stockholm tar emot 82 000 namnunderskrifter vid barnmorskedemonstration Landstingshuset Stockholm 16/11-2021
Kristina Turner, Own Your Birth , talar vid barnmorskedemonstrationen Landstingshuset Stockholm 16/11-2021.
Ewa Larsson, Gröna Kvinnor, vid barnmorskedemonstrationen Landstingshuset Stockholm 16/11-2021
Barnmorskestudenter demonstrerar, i mitten blivande barnmorskan Johanna Nyman.
#Barnmorskafinnes på Barnmorskedemonstration Landstingshuset Stockholm 16/11-2021
Demonstration för mer pengar till förlossningsvården i Region Stockholm 16 november 2021.
Demonstration för mer pengar till förlossningsvården i Region Stockholm 16 november 2021.
Demonstration för mer pengar till förlossningsvården i Region Stockholm 16 november 2021.
Barnmorskedemonstration Landstingshuset Stockholm 16/11-2021
Demonstration för mer pengar till förlossningsvården i Region Stockholm 16 november 2021.
Demonstration för mer pengar till förlossningsvården i Region Stockholm 16 november 2021.
Irene Svenonius, regionlandstingsråd Stockholm tar emot 82 000 namnunderskrifter vid barnmorskedemonstration Landstingshuset Stockholm 16/11-2021
Svenska Barnmorskeförbundets ordförande Eva Nordlund vid barnmorskedemonstration för mer pengar till förlossningsvården Landstingshuset Stockholm 16/11-2021.

Förlossningskrisen måste få ett slut

Det är den 16 november 2021. En grå, kylig novemberdag. Men utanför Landstingshuset i Stockholm är temperaturen het. Folkmassan skanderar: Förlossningskrisen måste få ett slut – sluta förhala, börja betala!

Demonstrationen för en bättre förlossningsvård och värdiga arbetsförhållanden för barnmorskorna i Stockholm samlar utöver en massa barnmorskor även brukare, aktivister och ett stort pressuppbåd. Och på flera platser i övriga landet har redan eller planeras liknande demonstrationer att genomföras. Barnmorskorna har fått nog. De födande kvinnorna och deras partners har fått nog. Ändå ler ansvarig politiker, finansregionrådet Irene Svenonius, när hon talar efter att ha mottagit den tjocka luntan med 82 000 namnunderskrifter, som för övrigt bara är en av totalt tre namninsamlingar för denna sak som tydligt engagerar.
När Svenonius efter att ha berättat om de satsningar som nu efter de massiva protesterna kommer att genomföras också upprepar att brukarna är nöjda, buar publiken.

Men innan Svenonius kommer ut för att ta emot namninsamlingarna har två set med brandtal eggat upp publiken i en mer hoppfull känsla än regionlandstingsrådets bild av verkligheten framkallar. Under brandtalen, som inleddes av Svenska Barnmorskeförbundets ordförande Eva Nordlund, har magstarka berättelser från just födande kvinnors upplevelse av hur barnmorskor brustit på grund av bland annat tidsbrist, delats. Parallellt hyllas barnmorskekåren och de samlade talarna är överens: Det är nog nu.

Clara Berglund, generalsekreterare för Sveriges Kvinnolobby konstaterar att kravet: En födande – en barnmorska, som förut sades vara en utopi – nu är det som politikerna lovar att genomföra.
Samtidigt är det för många inte första gången de samlats för att uttrycka sin oro och frustration över villkoren vårt samhälle väljer att ge de gravida, de födande och barnmorskekåren.

En av talarna, förlossningsaktivisten Kristina Turner säger:
– Jag har stått här förut. Först vid nedläggningen av Södra BB, sedan BB Sophia, sedan hemförlossningsbidraget…
Turner tecknar också en bild som syftar till att få åhörarna att föreställa sig en förlossningsvård där det enorma fysiska och psykisk och emotionella arbete det är att bära och föda ett barn har hög status. En värld där kvinnor blir stärkta av att föda barn. Och konkluderar att krisen är mycket större än att den går att reparera med enbart pengar.

I publikhavet finns också barnmorskestudenter. En av dem, Johanna Nyman som går termin tre på Karolinska Institutet (KI) berättar att barnmorskestudenterna på Sophiahemmet och KI har gått ihop och skrivit ett brev till politikerna med förslag till åtgärder.
– Vi har blivit inbjudna till ett möte med Lena Hallengren i nästa vecka. Vi ska även träffa Vänsterpartiet och Socialdemokraterna. Inga borgerliga partier har svarat på brevet än så länge, säger Johanna Nyman och fortsätter:
– Det är fantastiskt att så många är här på demonstrationen, att det är så många som hör oss så att det syns att vi behöver en förändring. Det är också fint att det är många brukare här, att vi alla står enade – för det är det som kommer att ge förändring.

När studenterna insåg att det skulle bli svårt att hinna till demonstrationen kontaktade de sin lärare; Sofia Alsing, barnmorska och universitetsadjunkt på KI.
– De frågade om vi kunde göra något och jag tänkte att det måste vi självklart fixa. Jag kontaktade föreläsarna som tyckte det var självklart att lägga om sina tider för att se till att studenterna skulle hinna, säger Sofia Alsing.
Hon betonar att lärosätet står bakom barnmorskeuppropet.
– Det vill vi visa studenterna, det är ju deras framtid det handlar om, säger hon och avslutar med slutsatsen:
– Det måste bli en förändring eftersom man inte kan fortsätta utbilda barnmorskor till en verksamhet som inte fungerar.

Leenden är fler än de bistra minerna i samlingen som dröjer sig kvar framför maktens boning när demonstrationen är över. Det finns en känsla av kamp och en smula hopp i luften. Kanske för att Svenonius de facto hörsammade demonstranterna och kom ut för att ta emot de tre namninsamlingarna när variationen på den första ramsan hade klingat ut: ”Barnmorskor in Svenonius ut, BB-krisen måste få ett slut!”.

___________________________________________________________
Text & bild Elisabeth Ubbe. Uppdaterad 2021-11-17.
___________________________________________________________

Demonstration för mer pengar till förlossningsvården i Region Stockholm
16 november 2021 klockan 12.00-13.00

VI KRÄVER:

Öka resurserna till förlossningsvården. Avsätt 200 miljoner kronor årligen för att anställa fler barnmorskor och skapa fler förlossningsplatser. Satsningarna bör vara riktade och långsiktiga.

Högre löner och bättre villkor för barnmorskor och andra anställda i förlossningsvården, vilket kommer att kräva att ytterligare medel avsätts.

Mer långsiktig och personcentrerad vård med helhetsperspektiv. Vården ska planeras, organiseras och genomföras utifrån den födande kvinnans behov. Vi vill se en sammanhållen och kontinuerlig vårdkedja som präglas av fast kontakt med en barnmorska/ett barnmorsketeam under graviditet, födsel och eftervård för säkerställa största möjliga trygghet och mentala hälsa för den födande.

Bygg ut och förstärk barnmorskeutbildningen. Fler platser på barnmorskeutbildningen. Säkerställ att förlossningsavdelningar har utrymme att ta emot och handleda barnmorskestudenter.

Program
Birgitta Sevefjord drar igång: Sluta förhala – börja betala! Inget ackord på livsviktig vård!
Lisa Bjurwald (konferencier) hälsar välkommen
Brandtalspass 1:
Eva Nordlund – Svenska Barnmorskeförbundet
Malin Henriksson – Mamma till Mamma
Anna Toss – Föda Lugnt
Clara Nelzén – Doulaförbundet
Malin Candell – Barnmorskestudent
Brandtalspass 2:
Lisel Naeslund – Birth Rights Sweden
Aurora Brännström – RFSU Stockholm
Emma Jonsson – Vårdförbundet Stockholm
Kristina Turner – Own Your Birth
Morlin Schubert – Tyst jag föder
Ewa Larsson – Gröna Kvinnor
Överlämning krav – Clara Berglund och Micaela Gyllerström lämnar över namninsamlingarna  (tre olika  namninsamlingar med 90 0000 namn) till finansborgarråd Svenonius.

Organisationer som står bakom manifestationen
– Birth Rights Sweden
– Sveriges Kvinnolobby
– Mamma till mamma
– Own Your Birth
– Unizon
– Vårdförbundet Avdelning Stockholm
– Doulaförbundet
– Barnmorskeförbundet Stockholm
– Föda lugnt
– RFSU Stockholm
– Fredrika Bremer-förbundet
– 1,6 & 2,6 miljonerklubben
– VHEK
– Gröna Kvinnor
– Internationella Kvinnoförbundet
– SKV
– Kvinnofronten
– Kvinnliga Akademikers Förening
– Sveriges Ekumeniska Kvinnoråd
– Skiftet
– Östersjöfred
– KvinnorKan

___________________________________________________________