En arg jävla riksmarsch mot BB-kaoset, Stockholm. Marschen 2017 arrangerades av Cissi Wallin och Emily Comeau Hellsing, i samarbete med Födelsevrålet. Foto Elisabeth Ubbe
En arg jävla riksmarsch mot BB-kaoset Stockholm 2017. Foto Elisabeth Ubbe
En arg jävla riksmarsch mot BB-kaoset Stockholm 2017. Foto Elisabeth Ubbe

Mer pengar till förlossningsvården

Nu är det nog, stoppa förlossningskrisen. Vi är värda mer! Släpp in mig på BB! Stoppa BB-krisen. Med rätt att föda.

Augusti 2017 anordnades en massdemonstration mot förlossningskrisen på 15 orter i landet. Då var det Födelsevrålet och ”En arg jävla riksmarsch mot BB-kaoset”. Nu är det kris och kaos och dags igen med nya demonstrationer i Malmö, Göteborg och Stockholm.

Kravet då var detsamma som nu.
Vi ska ha en plats att föda på, vi ska ha en barnmorska hos oss.
En födande – en barnmorska.

___________________________________________________________

En arg jävla riksmarsch mot BB-kaoset augusti 2017

Den senaste tiden har vi kunnat läsa om hur förlossningskrisen nu urartat totalt. Barnmorskor går på knäna på de proppfulla förlossningsavdelningarna där de har ansvar för flera kvinnor i aktivt förlossningsarbete samtidigt, kvinnor får inte plats på de sjukhus de vill föda på och vissa hänvisas till sjukhus i andra städer. Samtidigt stängs förlossningsavdelningar runt om i landet och kurser i bilförlossning erbjuds. Gravida kvinnor oroar sig för om de ska få plats någonstans när det är dags, och oron har bevisligen varit befogad.

Nu är det nog!! Stoppa förlossningskrisen!

Marschen 2017 arrangerades av Cissi Wallin och Emily Comeau Hellsing, i samarbete med Födelsevrålet.

___________________________________________________________

Svenska Barnmorskeförbundet 2017

Svenska Barnmorskeförbundets svar på en del av problemen är:
Höj grundbemanningen med barnmorskor inom alla delar, mödravård, förlossning och eftervård under puerperiet och amningsperioden så att vi kan garantera god och säker vård. Lyssna till läkarnas behov av god och tillräcklig kompetens dygnet runt så att de också vill och orkar arbeta.

Våga ta radikala beslut och sätt som mål i hela landet:
Max 80 inskrivna gravida per barnmorska och år inom mödrahälsovård.
En födande – en barnmorska under förlossningen.
Max fyra familjer per barnmorska under eftervårdstiden.
Förläng barnmorskans och mödrahälsovårdens uppdrag med ansvar för kvinnan ett år efter förlossningen.

Det stavas barnmorskor 20171212 barnmorskeforbundet.se  

___________________________________________________________

Demonstrationer november 2021. Du hittar aktuella event på facebook.


Malmö
Stödmanifestation för barnmorskorna.
För allas rätt till trygga förlossningar!
8 november 2021

Förlossningsvården är i kris. Det gäller hela landet.

Vi står bakom barnmorskorna och deras krav! Det här är större än Stockholm. Över hela landet krävs förändring i förlossningsvården. Det är dags att flytta ansvaret för krisen i förlossningsvården, bort från personalen på golvet och till politiker och högt uppsatta chefer. Vi vet att pengarna finns, det handlar om politisk vilja!

Stockholm
Demonstration för mer pengar till förlossningsvården i Region Stockholm
16 november 2021

VI KRÄVER:

Öka resurserna till förlossningsvården. Avsätt 200 miljoner kronor årligen för att anställa fler barnmorskor och skapa fler förlossningsplatser. Satsningarna bör vara riktade och långsiktiga.

Högre löner och bättre villkor för barnmorskor och andra anställda i förlossningsvården, vilket kommer att kräva att ytterligare medel avsätts.

Mer långsiktig och personcentrerad vård med helhetsperspektiv. Vården ska planeras, organiseras och genomföras utifrån den födande kvinnans behov. Vi vill se en sammanhållen och kontinuerlig vårdkedja som präglas av fast kontakt med en barnmorska/ett barnmorsketeam under graviditet, födsel och eftervård för säkerställa största möjliga trygghet och mentala hälsa för den födande.

Bygg ut och förstärk barnmorskeutbildningen. Fler platser på barnmorskeutbildningen. Säkerställ att förlossningsavdelningar har utrymme att ta emot och handleda barnmorskestudenter.

Göteborg
Backa Barnmorskorna i Göteborg!
16 november 2021

Denna kväll demonstrerar vi för alla födandes rätt till en trygg förlossning och alla barnmorskors rätt till ett rimligt och hållbart arbetsliv.

Kraven är tydliga och sedan länge väl formulerade.
En barnmorska per födande, alltså tillräcklig bemanning
Möjlighet till återhämtning och en rimlig lön för barnmorskor
Sammanhållen vårdkedja med kontinuitet och möjlighet till val för födande.
Barnmorskors deltagande i beslutsfattande kring graviditet, förlossning, och eftervård.

___________________________________________________________