Årsmöte i Kristianstad Barnmorskeförening

Det behövs en förändring

Barnmorskeförbundets Jolita Pettersson mötte fjorton barnmorskor i Kristianstad den 25 april. Mötet var både lokalföreningens årsmöte och ett tillfälle att diskutera den pågående fackförbundsutredningen.

Innan mötet, som hölls på förlossningsavdelningen, startade fick Jolita Pettersson en rundtur på sjukhuset samt information om situationen i Kristianstad. På sjukhuset strävar man efter att samvårda mor barn och familj, en organisation av vården som barnmorskorna berättade att de är väldigt glada över.

– Man har flera rum för samvård, det finns övervakningsmöjlighet av barnet och det möjliggör stöd till mamman i exempelvis amning.  Att ha det så är ju högsta önskan för oss barnmorskor, säger Jolita Pettersson.

Till mötet kom barnmorskor från öppen- och slutenvården samt från både landsting och privat arbetsgivare. Stämningen var god när Barnmorskeförbundet välkomnades till Skåne.

– Jag möttes av en otroligt innerlig grupp barnmorskor, jag blev varm i hjärtat av deras välkomnande. De tyckte att det var jättebra att Barnmorskeförbundet kommer ut i landet och träffar lokalföreningarna, säger Jolita Pettersson.

Mötet var även lokalföreningens årsmöte, men först ville man veta mer om den pågående fackföreningsutredningen och gav ordet till Jolita Pettersson:
– Jag började med att berätta om målet med besöket; att presentera vad vi gör i utredningen och läget såhär långt. Det handlar ju i slutänden om att barnmorskor själva ska kunna fatta informerade beslut i fackföreningsfrågan.

Utgångspunkten till utredningen är en motion från medlemmar och Barnmorskeförbundets möten med lokalföreningarna handlar om att berätta om de praktiska frågorna runt ett eventuellt eget fackförbund, att svara på frågor och diskutera både svårigheter och möjligheter.
– Jag kände att jag fick stöd i det jag berättade och, som alltid i livet, så fungerar det inte att försöka påtvinga någon något. Man vill känna sig delaktig och det är tydligt att barnmorskor upplever att det behövs en förändring. Vi behöver en löneutveckling och vi behöver att arbetet förändras så att barnmorskor får bra arbetsvillkor, yrket är inte ett kall längre, säger Jolita Pettersson.

En stor del av diskussionen under mötet handlade om just löneutvecklingen och att den är för liten idag, med tanke på barnmorskors höga kompetens. Mötesdeltagarna beskrev känslan att man inte vet hur man ska kunna få upp lönen, man får nej i förhandlingarna och sedan är det bara att jobba på.

En annan viktig fråga handlade om synen på barnmorskor som specialistutbildade sjuksköterskor istället för som en egen specifik yrkesgrupp – en profession.

En annan viktig fråga handlade om synen på barnmorskor som specialistutbildade sjuksköterskor istället för som en egen specifik yrkesgrupp. Något man upplever gör att direkta barnmorskefrågor inte prioriteras. Istället blir barnmorskor en del i ett väldigt stort kollektiv där de yrkesspecifika frågorna drunknar bland en massa andra frågor. För Lotta Magnusson som arbetar på Capio Cityklinikens barnmorskemottagning i Kristianstad är detta en viktig fråga.

– I Vårdförbundet är vi som vilka specialistutbildade sjuksköterskor som helst, men jag kan känna att även om vi är sjuksköterskor också så är barnmorska ett helt annat yrke. Och det kan vara svårt för andra att sätta sig in i vår situation och våra intressen, säger hon.

På Lotta Magnussons arbetsplats är förhållandena goda och hon upplever att barnmorskorna har möjlighet att bedriva vården så som de önskar och att de har inflytande över sin arbetssituation. Hon är positiv till att förbundsstyrelsen kommer ut till lokalföreningarna.
– Det är viktigt att förbundsstyrelsen kommer ut i landet, annars är risken att det blir anonymt vad förbundet gör. Och det var bra att få veta mer om hur tankarna kring en egen fackförening går. Jag är inte så insatt i de fackliga frågorna men jag är absolut positiv till ett eget fack, för jag tycker att vi är en lite osynlig grupp i Vårdförbundet, säger hon.

Jolita Pettersson informerade om grunderna för samarbetet med SRAT och det fanns ett stort intresse bland de församlade om hur stort inflytande Barnmorskeförbundet skulle få som en organisation inom SRAT.

– Jag svarade att vi kommer att bli en stor grupp inom SRAT, och att vi kommer att få gehör för våra frågor. Jag berättade också att det inte finns en inbördes konkurrens om potten, så som det är i Vårdförbundet. SRAT har kompetensen för att driva de fackliga frågorna samtidigt som vi i Barnmorskeförbundet har kompetensen inom professionsfrågorna, säger Jolita Pettersson.
Informationen gjorde att Lotta Magnusson blev än mer övertygad.

– Jag hade trott att vi skulle bli helt egna och när jag förstod att de fackliga bitarna skulle skötas av SRAT kändes det bra. Det kommer ge oss styrka, säger Lotta Magnusson