Hälsinglands Barnmorskeförening

Totalvändning och nytändning i Hälsingland

Den 19:e april besökte Svenska Barnmorskeförbundets vice ordförande Eva Nordlund samt kanslichef Kajsa Westlund lokalföreningen i Hälsinglands årsmöte. Mötet hölls i Ljusdal och samlade 14 barnmorskor.

Hälsinglands Barnmorskeförening var inför mötet på väg att läggas vilande, då man inte lyckats hitta ersättare till den avgående styrelsen. Därför inledde Eva Nordlund med att gå igenom vad Svenska Barnmorskeförbundet arbetar med. Det som sedan skedde var en total vändning. Den unga barnmorskan Jenny Nordström tog på sig uppdraget som ny ordförande och helt plötsligt hade lokalföreningen fått ny kraft.

Jag tycker det är fantastiskt

– Det var så roligt att det gick att vända, att det gick att få till ny energi. Hälsinglands lokalförening är 130 år gammal och det hade varit så sorgligt om den hade behövt läggas i träda, säger Eva Nordlund.
Maud Ramsby, vårdenhetschef på Familjehälsan i Norra Hälsingland och avgående lokalföreningsordförande säger:
– Jag tycker det är fantastiskt, det har varit svårt för mig att driva lokalföreningen av olika skäl och det behövs nya krafter för att driva saker vidare.
De senaste två åren har lokalföreningen inte haft något möte, ingen har velat ta över ansvaret som ordförande. Maud Ramsby, som varit ordförande i perioder sedan 1993, glädjer sig åt engagemanget och att så många barnmorskor slöt upp.
– Det är förstås viktigt för de nya i styrelsen att se kraften i moderföreningen och det var spännande att höra Eva Nordlund berätta om den eventuella fackföreningen. Jag hoppas innerligt att intresset håller i sig, en förening är inte bara dess ordförande och styrelse, det är ju medlemmarna som gör föreningen livskraftig.

Under mötet gick Eva Nordlund igenom läget i den pågående fackföreningsutredningen. Och precis som vid många av de tidigare mötena kom frågor om vad ett eget fackförbund skulle innebära när barnmorskor inte längre skulle vila i Vårdförbundet och sjuksköterskornas kollektiv utan vara självständiga. Och Eva Nordlund belyste en av de viktiga aspekterna på det:
– En viktig skillnad för oss barnmorskor om det blir ett eget fackförbund är att vi inte kommer behöva dela lönepott med det stora kollektivet sjuksköterskor. Inom SRAT är det färre som ska dela på potten som berör barnmorskor. Vi kommer att bli en stor grupp inom SRAT vilket gör att vi blir ett starkt förbund med ett starkt fackligt mandat.

Jag känner – JA!

För Maud Ramsby känns ett eget fackförbund som en spännande tanke.
– Jag känner – JA! Och jag hoppas att ett eget fack ska kunna bidra till en riktig förändring. Jag, som är chef och sitter med löneförhandlingarna, upplever att jag får sitta med skämskudden. I år till exempel, har vi inte fått någon specifik pott för barnmorskor utan gemensamt för Vårdförbundare.
Det är något hon upplever som problematiskt eftersom barnmorskejobbet är så specifikt och ingen annan sjuksköterska kan utföra det.
– Dessutom har vi en dubbel legitimation, och jag tycker det ska märkas på lönen att vi har det, säger Maud Ramsby.
Hon beskriver hur hon sett hur barnmorskejobbet på barnmorskemottagning har förändrats och utvecklats både innehållsmässigt och vårdtyngdsmässigt de senaste fem till tio åren.

– Arbetet är mycket mer omfattande än det var tidigare. Arbetsuppgifterna har utökats bland annat med mer information om fosterdiagnostik och smittspårningsuppdrag. Dessutom har den psykiska ohälsan i samhället ökat och många kvinnor har mycket mer komplicerade liv idag, säger hon.

En annan diskussion som kom upp var de SKL-pengar som regeringen delat ut i sin satsning på förlossningsvården och kvinnors hälsa och hur komplex frågan är. Det finns nu pengar för att anställa barnmorskor i Hälsingland, men inga barnmorskor att tillgå.