Årsmöte i Hallands Barnmorskeförening 24 april 2018.

Intensivt möte i Halland

Förra veckan samlades 30 barnmorskor till årsmöte i Hallands Barnmorskeförening. På plats fanns Barnmorskeförbundets Marianne Weichselbraun för att diskutera frågan om ett eget fackförbund.

Finns det fördelar med att vara små och avgränsade? Vad är fördelarna med att vara stora och många? Kommer vi få sitta med i samverkansforum? Vem är det som egentligen har de riktiga kontakterna med SKL? Detta är några av de många frågorna som kom upp under det intensiva mötet.

– Jag berättade att anledningen att Barnmorskeförbundet arbetar i den här riktningen är att vi fått ett uppdrag från stämman att utreda frågan. Det är ett önskemål från medlemmarna sedan en längre tid, säger Marianne Weichselbraun och fortsätter:

– Jag pratade också om hur jag ser på barnmorskan i Sverige idag, vad vi gör och vad vi åstadkommer. Jag pratade om våra mål och Barnmorskeförbundets 10-punktsprogram för jämlik vård och 10-punktsprogrammet för god vård i samband med barnafödande. Och att vi vill kunna påverka villkorsfrågorna eftersom det skulle göra det lättare att nå våra mål.

Finns det fördelar med att vara små och avgränsade? Vad är fördelarna med att vara stora och många? Kommer vi få sitta med i samverkansforum? Vem är det som egentligen har kontakterna med SKL?

Maria Nilsson, som valdes in som ny ordförande i lokalföreningen i Halland är glad att Barnmorskeförbundet kom till mötet.

– Mötet var bra och mina kollegor hade väldigt kloka tankar och åsikter. Våra fackliga representanter i Halland, lyfte frågor som vi alla hade. Det är sådana frågor och tankar som gör att processen till eget fack kan utvecklas och jag tycker att det är viktigt att väga in deras syn på saken. Vi blev klokare men mötet väckte också nya frågor hos oss så det kan bli en större debatt. Och nu har vi börjat diskutera frågan mer, säger Maria Nilsson.

Några frågor som kom upp rörde sig om hur samverkan kommer att se ut och vem som kommer att ha kontakten med Sveriges Kommuner och Landsting (SKL).

– Det kunde jag bemöta med att Barnmorskeförbundet har en tät kontakt med SKL idag, vilket vi kommer att fortsätta ha oavsett facktillhörighet. Det känner jag mig väldigt trygg med, säger, Marianne Weichselbraun.

En annan fråga som Marianne Weichselbraun lyfte var vikten att barnmorskor själva ska välja vad de vill i fackförbundsfrågan.

Vårdförbundet påtalade att de nu har bildat ett nätverk för barnmorskor och att de hellre vill samarbeta än att barnmorskorna bildar ett eget fackförbund.

De närvarande barnmorskorna från Vårdförbundet påtalade att de nu har bildat ett nätverk för barnmorskor inom förbundet och att de hellre vill samarbeta än att Barnmorskorna bildar ett eget fackförbund. Att samarbeta är något även Barnmorskeförbundet önskar oavsett hur medlemmarna i slutänden ställer sig till att bilda ett eget fackförbund. Men det är styrelsens uppgift att lyssna på medlemmarnas önskemål om att utreda fackförbundsfrågan. Och det borde vara möjligt med ett samarbete i olika frågor även om barnmorskorna bildar ett eget fackförbund menar Marianne Weichselbraun.

Ett eget barnmorskefack? Det verkar spännande, och jag är positiv, men det kräver ju att i princip alla är med på det.

Personligen är Maria Nilsson försiktigt positiv till ett eget barnmorskefack.

– Det verkar spännande, och jag är positiv till det men det kräver ju att i princip alla är med på det. Och det är ett viktigt jobb som barnmorskeföreningen i Halland nu ska göra med att finnas till hands för att svara på de frågor som bubblar upp och att informera, säger hon.

Våra nya kollegor måste få känna trygghet i yrkesrollen, dels genom att få lära sig av erfarna kollegor och genom att få tid att reflektera.

Situationen i Halland är något bättre än på många andra håll i landet med förhållandevis välbemannade avdelningar så stämningen i barnmorskegruppen är god. Samtidigt beskriver Maria Nilsson att även Halland har en riktigt tuff situation på vissa håll, framför allt inom mödravården.
– De viktigaste frågorna för barnmorskor här är samma som för alla andra barnmorskor i Sverige tänker jag: Att vi ska rätt kompetens så att Sveriges kvinnor får den vård som forskningen visar är bäst. Det kan till exempel innebära utbildning i suturering, vilket vi i Halland har fått påbörja nu, men även abortvården, endometriosvården och så vidare måste vidareutvecklas. Jag menar också att våra nya kollegor måste få känna trygghet i yrkesrollen, dels genom att få lära sig av erfarna kollegor och genom att få tid att reflektera. Att vi ska ha en barnmorska – en födande. Och det är jätteviktigt att vi får bättre arbetsvillkor generellt, säger Maria Nilsson.