Årsmöte i Västerbottens Barnmorskeförening.

Barnmorskor ska känna sig trygga

Tisdagen den 24 april var det årsmöte i Västerbottens Barnmorskeförening. På plats i Skellefteå fanns Eva Nordlund från förbundsstyrelsen för att prata om den pågående fackföreningsutredningen.

Mötet hölls dagtid på Skellefteå Lasarett vilket möjliggjorde även för barnmorskor i tjänst att vara med. Totalt närvarade cirka 15 medlemmar och med på länk fanns även en grupp intresserade barnmorskor i Umeå.

Under mötet blev det tydligt att det finns en del oro bland barnmorskorna i Umeå och Skellefteå kring hur ett eget fackförbund skulle fungera konkret, exempelvis vid medlemsärenden där en facklig representant behöver vara närvarande.

– Vi pratade mycket om det och om hur barnmorskor ska kunna känna sig trygga. Och att det kommer krävas att det finns en aktiv lokalförening, men också att det kommer finnas förtroendevalda och centrala förhandlare som kan resa ut i landet för att hjälpa till när det behövs, säger Eva Nordlund.

Det skulle bli väldigt annorlunda för förtroendevalda barnmorskor att enbart rikta in sig på barnmorskefrågor, våra löner och villkor.

Bedömningen Eva Nordlund gör är att de resurser som kommer finnas för facklig tid kommer att vara tillräckliga trots det färre antalet medlemmar jämfört med Vårdförbundet. Det finns så klart saker att lösa kring organisationen men det blir i nästa steg efter att alla lokalföreningar haft möte med någon ur styrelsen.

– Nu börjar bilden klarna kring vilka frågor som är angelägna för barnmorskor och hur vi behöver jobba vidare med det. Det skulle bli väldigt annorlunda för förtroendevalda barnmorskor att enbart rikta in sig på barnmorskefrågor, våra löner och villkor, säger Eva Nordlund.

Frågan om lokal representation är viktig, men Eva Nordlund påtalar att det med dagens teknik för kommunikation borde vara möjligt att mötas, även om man befinner sig på olika geografiska platser.
– Jag tänker att vi måste tänka nytt om vi bildar ett fackförbund, det går att kommunicera på många olika sätt idag och det är sällan man behöver ett möte inom en timme. Självklart ska vi satsa på personliga möten, men om det inte går att lösa det så kan man via teknik ordna det akut i stunden, och sedan ha ett personligt möte, säger hon.

En annan sak Eva Nordlund vill betona är att ett Barnmorskeförbund inte kommer att bli en marginell grupp under SRAT.
– Vi kommer att vara ett fortsatt starkt Barnmorskeförbund. Vi kommer att styra över de frågor som är viktiga för banmorskor. Och vi kommer att ha SRAT till vår hjälp för att göra det. Vi stärker vår position som professionell organisation med att även ha ett starkt fackligt mandat, säger Eva Nordlund.