Årsmöte i Skaraborgs Barnmorskeförening.

Nyfikenhet och positiv stämning i Skövde

Torsdag 26 april samlades närmare tjugo barnmorskor i Skövde. Barnmorskeförbundets Erica Solheim fanns på plats för att informera om utredningen kring det eventuella nya fackförbundet.

På plats möttes Solheim av en nyfikenhet och en positiv stämning kring tanken på att bilda ett nytt fackförbund.

– Det som var intressant i Skövde är att varken kvinnohälsan eller ungdomsmottagningen har några fackliga representanter idag. Barnmorskorna lyfte att intresset för fackliga frågor är ganska litet, men också att man upplever att barnmorskefrågorna inte lyfts i Vårdförbundet, att de inte får sina röster hörda där, säger Erica Solheim, som menar att en ny organisation skulle möjliggöra för barnmorskor att driva sina egna frågor.

Under mötet kom det upp lokala exempel på när barnmorskor försökt driva specifika frågor men inte fått gehör eller stöd för det. Det fanns ett tydligt intresse för vad en ny organisation, ett eget fackförbund, skulle innebära för barnmorskor.

Det fanns ett tydligt intresse för vad en ny organisation, ett eget fackförbund, skulle innebära för barnmorskor.

Hilde Tidemann som arbetar på BB i Skövde sedan 24 år var skeptisk när hon kom till mötet.
– Jag var väldigt kritisk till fackföreningsfrågan från början, vi har ju Vårdförbundet och jag tänkte att det vore bättre om vi kunde göra oss starkare inom det för att få igenom våra önskemål istället. Men jag visste inte så mycket om hur det är tänkt att fungera, bara att man ville ha en egen fackförening.

Under mötet fick Hilde Tidemann svar på sina viktigaste frågor.
– Efter mötet kände jag mig väldigt positiv och om det blir så som Erica Solheim berättade så tror jag att det skulle vara bra för oss barnmorskor. Jag insåg att vi inom SRAT skulle bli en egen grupp som inte konkurrera med andra yrkesgrupper inom vården. Mötet gjorde att jag fick en helt annan bild av frågan, säger Hilde Tidemann.

Inför mötet hade barnmorskorna i lokalföreningen fört en diskussion i sin Facebook-grupp runt frågan om att bilda ett eget fackförbund. Några frågor som kom upp var om Barnmorskeförbundet, fristående från Vårdförbundet, skulle bli för litet och hur stor påverkansmöjlighet man skulle få. Erica Solheim kunde klargöra att Barnmorskeförbundet i den tänkta organisationen skulle bli ett eget förbund under SRAT. Och att barnmorskorna därmed skulle ha stöd för att kunna hantera de fackliga frågorna samtidigt som man fortsätter driva professionsfrågorna på samma sätt som idag.

– Det var ett väldigt trevligt möte och en positiv stämning. De frågor som kom upp gick vi igenom och jag uppmuntrade dem att ta kontakt om eller när det kommer upp nya frågor, att vi finns där för dem, säger Erica Solheim.

Den fråga som Hilde Tidemann upplevde som mest angelägen under mötet var det faktum att barnmorskor inte kommer konkurrera med några andra grupper inom SRAT, utan att de olika grupperna samarbetar och stöttar varandra och att barnmorskor istället kommer få stöd av de andra.
– Vi kommer inte vara konkurrenter, det kändes bra jämfört med hur det är nu, säger hon och fortsätter:
– Mycket av det som togs upp under mötet handlade om den offentliga sektorn på sjukhus, mycket fokus låg på förlossningen. Det var i och för sig bara två barnmorskor från primärvården med på mötet, så intresset kanske inte är så stort, men jag tror att man måste få med alla, även barnmorskor i primärvården och inom andra områden i den här processen.

På BB och förlossningen i Skövde är situationen jämförelsevis bra och Hilde Tidemann tycker att man löst deras viktigaste fråga, bemanningen, bra inför sommaren.
– Vi har samma lösning som förra året, och det var en trygg sommar, så jag har goda förhoppningar om denna sommar också, säger hon.

I Skövde har man erbjudit fast anställda sjuksköterskor, som exempelvis jobbat på BB, att gå en betald vidareutbildning till barnmorska och under sommaren täcker de upp för semestrar. Man har även organiserat arbetet så att vana barnmorskor, som annars roterar mellan BB och förlossning, under sommaren arbetar på förlossningen. Och nyfärdiga barnmorskor arbetar framför allt på BB under sommaren.