Svenska Barnmorskeförbundets ordförande Karin Gottvall, Anna Nordfjell, Ingela Wiklund, Mia Ahlberg och Eva Nordlund.
Svenska Barnmorskeförbundets konferens Reproduktiv hälsa 2021 i Stockholm. Avslutande panelsamtal på temat respekt – dåtid, nutid och framtid med Svenska Barnmorskeförbundets ordförande genom tiderna. På bilden: moderator för samtalet Clara Berglund generalsekreterare Sveriges kvinnolobby, en paraplyorganisation för den svenska kvinnorörelsen, Svenska Barnmorskeförbundets ordförande Eva Nordlund (2019-), Karin Gottvall (1996-2000), Anna Nordfjell (2000-2007) och Ingela Wiklund (2007-2015).
Barnmorskan Anna Nordfjell förbundsordförande 2000-2007. Foto: Elisabeth Ubbe
Barnmorskan Karin Gottvall, förbundsordförande 1996-2000. Bild: konferens Framtidens Mödrahälsovård 2017. Foto: Elisabeth Ubbe
Barnmorskan Ingela Wiklund, förbundsordförande 2007-2015. FOTO Juliana Wiklund Morethanwords
Barnmorskan Mia Ahlberg förbundsordförande 2015-2019. Foto: Elisabeth Ubbe.
Barnmorskan Eva Nordlund ordförande Svenska Barnmorskeförbundet 2019 -. Foto: Elisabeth Ubbe.

Dåtid – nutid – framtid

Tänk om vi skulle föreställa oss en lång kedja av barnmorskor som var och en är länkar mellan då och nu. Tänk om vi skulle lösgöra några av länkarna och zooma in på dem. Vad skulle vi se och vad skulle vi lära?

I de här texterna träder de fem senaste ordförandena i Svenska Barnmorskeförbundet fram och delar sina erfarenheter och tankar om då och nu och framtiden med dig, kära läsare. Du kommer att se att de länkar i varandra, en efter en, och att barnmorskekåren i Sverige nu också knyter sig samman med den allra första länken i denna Barnmorskeförbundskedja, Johanna Hedén, som är urmodern till förbundet.

Det var i juli 1886 som föreståndarinnan vid Barnmorskeläroanstalten i Göteborg; Johanna Hedén kallade samman barnmorskor från hela Sverige till ett allmänt möte i Stockholm. Målet var att barnmorskor skulle gå samman runt frågor om utbildning, ökat ansvar, nya arbetsuppgifter, lön- och pensionsfrågor. Sammanslutningen fick namnet Allmänna Svenska Barnmorskeförbundet och var Sveriges första kvinnliga yrkesförening.

När vi nu tänker både framåt och bakåt är det spännande att notera att dagens Barnmorskeförbund, sedan två år tillbaka, återigen har axlat de fackliga frågorna. Ett beslut om att öka förbundets ansvar och inriktning, som kom efter en medlemsmotion och därefter en utredning för att ta reda på de svenska barnmorskornas inställning i frågan.

Frågan skapade diskussioner och både splittring och förening, men beslutet att Barnmorskeförbundet också skulle ta ansvar för de fackliga frågorna togs i stor majoritet av förbundsstämman 2018.

Dagens förbundsstyrelse, med Eva Nordlund på ordförandeposten länkar alltså tillbaka till Johanna Hedéns ursprungliga idé. Barnmorskorna Karin Gottvall, Anna Nordfjell, Ingela Wiklund, Mia Ahlberg och Eva Nordlund berättar om de viktigaste stegen som lett oss hit där vi är idag.