Barnmorskan Eva Nordlund ordförande Svenska Barnmorskeförbundet 2019 -. Foto: Elisabeth Ubbe.
Barnmorskan Eva Nordlund, ordförande i Svenska Barnmorskeförbundet
Svenska Barnmorskeförbundet förbundsstämman 2019
Svenska Barnmorskeförbundets ordförande Karin Gottvall, Anna Nordfjell, Ingela Wiklund, Mia Ahlberg och Eva Nordlund.

Dåtid – nutid – framtid med Eva Nordlund

Barnmorskan Eva Nordlund ordförande i Svenska Barnmorskeförbundet sedan 2019.

Titel: Leg .barnmorska
Nuvarande jobb: Heltid som ordförande och arbetar kliniskt en helg per månad på BB Stockholm. Blev ordförande år 2019, vice ordförande i sex år innan dess.

Vad är de viktigaste frågorna nu när du är ordförande?

En av de viktigaste frågorna handlar om att utveckla och värna barnmorskeprofessionen. Att barnmorskor ska kunna arbeta i olika verksamhetsområden utifrån sina intressen och kompetens. Vi har en bredd; gynekologi, abortvård, förlossningsvård, barnmorskemottagning och så vidare, men jag tycker att vi borde ta det ett steg längre, arbeta med olika typer av kontinuitet och differentiera exempelvis förlossningsvården. Och även skapa en anknytning mellan olika områden så att det blir möjligt att rotera mellan olika verksamheter, inte bara mellan förlossning/BB/mödravård. Det ska finnas större möjligheter att rotera: Mer val till kvinnan och mer val till barnmorskan.

En sak med det här är att vi måste gå djupare för att se om det vi tror håller vid en granskning. Det finns till exempel ingen evidens som säger att en barnmorska ska ha x antal förlossningar för att vara en bra barnmorska i förlossningsvård. Vi vet helt enkelt inte om det är många förlossningar på en stor enhet med sjuka kvinnor, kontra en fördjupning med färre förlossningar, möjlighet till närvaro, tid för reflektion och den ökade tryggheten det ger, som leder till en kompetent och bra barnmorska eller medicinsk säkerhet.

Att fackligt stärka barnmorskors roll och arbeta för bättre arbetsvillkor och för en löneutveckling, som speglar barnmorskors kompetens, är också väldigt viktigt. Det handlar även om att vara tydliga i samhället om barnmorskans profession. Vi är professionsorganisationen men behöver nu bli tydliga med vårt fackliga arbete, att vi konsoliderar den nya organisationen och gör oss tydliga även fackligt, överallt.

Vad har varit viktigast historiskt?

Att vi har haft en sådan stark vilja att bredda vår kompetens och bli kunniga i vårt yrke. Att vi inte har nöjt oss med att lära oss hantverket utan gått vidare och forskat, tagit del av ny kunskap och insikter, även de medicinska framstegen.

Barnmorskor, som kår, har också tagit ett stort samhällsansvar. Vi har varit en viktig byggsten i samhället, i folkhälsoarbete, inte enbart för graviditet och födande utan för kvinnans hela hälsa och den sexuella hälsan. Vi var väldigt tidiga med att arbeta med professionsutveckling, det har barnmorskor velat och vågat i många hundra år i Sverige! Och vi har utvecklat preventivmedelsrådgivning, föräldrautbildning, abortvård, ungdomsmottagningar, arbetat internationellt med mera.

Vad är viktigast framåt?

För barnmorskor:
Att värna om att barnmorskors plats i samhället och i kvinnovården bibehålls. Nu finns det en uppluckring för att försöka lösa situationer genom att stoppa in annan kompetens – ”task shifting”, men kvinnor och alla vi möter har rätt att träffa den profession som har rätt kompetens när de söker vård. Kvinnor ska få den kvalitet på vården som de är berättigade till.

Det pågår också stora strukturella förändringar nu och utformningen av de här nya organisationerna, till exempel de nationella programområdena (NPO), har gjort att det blivit en tillbakagång till mer hierarkiska modeller, där barnmorskor inte riktigt ryms.

Vi behöver stärka vår röst och värna vår kompetens, vår profession och se till att inte vi bortrationaliseras på grund av barnmorskebrist eller för att man har problem med bemanning. Risken är att det blir normaliserat att en sjuksköterska jobbar med BB-vård, men det är en avancerad del av vårdkedjan och man sänker kvaliteten vilket också hotar vår profession. Det gäller även vilken kompetens som behövs för amningsrådgivning eller inom gynekologisk vård.

Vi måste kliva fram och ta ansvar – vara ledare och göra anspråk på positioner på olika nivåer så att vi kan vara med och forma vården.

Sen brinner det när det gäller de fackliga frågorna! Vi måste hitta nya sätt att arbeta och tänka framöver kring villkorsfrågorna. Genom åren tidigare har det inte gått så bra så nu måste vi pröva nya vägar och jobba mycket mer lokalt.

För kvinnor:
Det handlar definitivt om att ha rätt att ha en barnmorskas kompetens vid sin sida. De ska också ha rätt att ha mycket större valmöjlighet när det gäller förlossningsvård. En differentiering av förlossningsvården som bygger på vetenskaplig grund, inte på känslor och tyckande. Vi måste kunna erbjuda olika vårdnivåer, vilket är evidensbaserat.

Vården behöver bli jämlik, nära och tillgänglig i hela landet, exempelvis bäckenbottenvård, tillgång till abortvård, nära till ungdomsmottagningar och givetvis att motverka en centralisering av förlossningskliniker som skapar långa avstånd för de födande.

För Svenska Barnmorskeförbundet:
Min önskan är att alla barnmorskor återigen ska bli medlemmar i sin barnmorskeorganisation och att barnmorskor kommer ihåg hur viktig professionen och kåren är. Det är den historien som har gjort att vi är där vi är idag. Därför är det viktigt för förbundet att barnmorskor hittar hem till oss igen nu när vi lagt till det här med de fackliga frågorna.
Nya barnmorskor måste få tillgång till det vi har uppnått under åren, det som har gjort att vi är en kår som äger professionsfrågorna och som nu även driver de fackliga frågorna.
Vi ska också fortsätta skapa bra samarbeten och samverkan lokalt mellan de som tillhör Barnmorskeförbundet och de som tillhör Vårdförbundet så att inte skillnaderna i åsikter angående vilken fackorganisation man tillhör gör att det blir en konflikt som tar kraften från vårt professionsarbete.
Självklart ska vi också fortsätta arrangera bra konferenser, webbinarier och allt som kan stärka oss barnmorskor.

Valår 2022: Vad vill du säga till politikerna inför valet?

Satsa pengar på kvinnovården och på barnmorskor över allt i hela Sverige. Det krävs en uppvärdering av den vården för att barnmorskor ska få drägliga arbetsvillkor.

Hur tror du att kvinno-/barnmorskefrågorna kommer se ut globalt framöver?

Just nu under pandemin är det en dipp där man låter kvinnor och barnmorskor stå tillbaka, men före dess hade vi gjort stora framsteg, det hoppas jag kommer att komma i gång igen. Vi kan inte acceptera att så många barn och mammor som dör i världen – när vi vet att barnmorskor kan förhindra det. En utbildad barnmorska är en enorm garanti mot mödra- och barndödlighet och det är vad som behövs för att uppnå de globala målen. Jag tror att det kommer att bli så, men det kommer att ta tid.