Barnmorskan Ingela Wiklund, förbundsordförande 2007-2015. FOTO Juliana Wiklund Morethanwords
Svenska Barnmorskeförbundets ordförande Karin Gottvall, Anna Nordfjell, Ingela Wiklund, Mia Ahlberg och Eva Nordlund.

Dåtid – nutid – framtid med Ingela Wiklund

Barnmorskan Ingela Wiklund ordförande i Svenska Barnmorskeförbundet 2007-2015.

Titel: Leg barnmorska. Docent i gynekologi och obstetrik
Nuvarande jobb: Prefekt institution för hälsa och välfärd Högskolan Dalarna i Falun.

Vad var de viktigaste frågorna när du var ordförande?

När jag var ordförande så genomförde vi större och större konferenser som blev en sorts plattform för barnmorskor. Vi försökte vidga perspektiven från enbart förlossning till flera av barnmorskans områden, som abortvård och gynekologi.

En annan sak vi fokuserade på var internationalisering och vi drev flera projekt i samarbete med Sida, bland annat i Indien där vi utbildade barnmorskelärare i ”life saving skills”. Och i Dacha i Bangladesh var svenska barnmorskor delaktiga i att bygga upp en modern tre-årig barnmorskeutbildning vid sidan av den som redan fanns. Där samarbetade vi med barnmorskeförbundet i Bangladesh i ett projekt som syftade till att lyfta barnmorskans viktiga roll för att minska mödra- och barnadödligheten. Vi lobbade starkt för att utöka med barnmorskor på sjukhus, annars fanns de mest på landsbygden. I det projektet samarbetade vi också med svenska ambassaden i Bangladesh.

I Pakistan drev vi ett projekt som byggde upp en barnmorskeutbildning i Karachi plus ett center med dygnet runt-öppet för att erbjuda vård till kvinnor på landsbygden som drabbades av komplikationer. Det här gjorde vi tillsammans med barnmorskeförbundet i Pakistan, Svensk Förening för Obstetrik & Gynekologi (SFOG) och deras systerorganisation i Pakistan, med pengar från Bill och Melinda Gates stiftelse.

Barnmorskeförbundet hade ett stort engagemang i global hälsa och minskad mödradödlighet (MDG 2015) och jag var ledamot  i International Confederation of Midwives (ICM)  styrelse i nio år.

Vad har varit viktigast historiskt?

Det som har varit väldigt viktigt är våra erfarenheter av vad vi barnmorskor kan bidra med till samhället. Vår roll i vården och vår betydelse för folkhälsan, den har utvecklats väldigt starkt och många sneglar på Sverige i den globala utvecklingen. Jag tror att det generellt handlar om barnmorskans roll, hennes självständiga yrkesroll. Och att länder börjar förstå att barnmorskor är ryggraden när det gäller vård av gravida och födande generellt. Det finns ett talesätt som beskriver det här: Utbildade barnmorskor kan rädda liv på 80 procent av alla gravida, sedan behövs det läkare för en mindre andel av de gravida.

En annan viktig sak är att det är värt att satsa på att utbilda barnmorskor eftersom de oftast stannar kvar och bidrar där de bor medan läkare oftare flyttar vidare till större center. Den tendensen ser vi även i Sverige, exempelvis i de norra delarna av landet.

Vad är viktigast framåt?

För barnmorskor:
Vi måste fortsätta arbeta för vår professionella identitet och roll i samhället. Idag pratas det mycket om task shifting när det saknas bland annat barnmorskor, men man vet att ju mer välutbildad personalen är desto mindre dödlighet och sjuklighet. Därför är det otroligt viktigt att upprätthålla hög kompetens och självständighet i vår kår så att inte andra bestämmer vad barnmorskor ska eller kan göra.

För kvinnor:
Vi behöver se till att det finns välutbildade, självständiga barnmorskor tillgängliga för att möta de behov som kvinnor har. Vår goda mödravård borgar för en låg sjuklighet hos gravida och de som behöver särskild vård, exempelvis riskgrupper, både när det gäller sjukdomar och socialt, fångas upp av barnmorskor. Förtroendet för svenska barnmorskor är stort även när det gäller sexuell hälsa. I studier kring abortvård uppger en majoritet av kvinnorna att de helst träffar en barnmorska om de kan välja mellan läkare och barnmorska.

För Svenska Barnmorskeförbundet:
Förbundet har ju fått jättestora frågor nu när man också är en facklig organisation. Det är en enormt stor fråga, som jag stöttar, men det är också viktigt att fortsätta jobba med professionsfrågorna och att värna barnmorskors självständiga roll i vården. Hela vår yrkesroll ligger i att man har gjort uppdelningen mellan normal och komplicerad graviditet och förlossning.

Jag tycker att vi själva mer eller mindre har börjat ifrågasätta vår egen självständighet, exempelvis genom att införa att det ska vara två barnmorskor vid framfödandet. Handlar det om att vi själva är rädda eller om att andra vill reglera barnmorskor? Den här utvecklingen har oroat mig i flera år. Det sägs att man ska jobba i team, men det ska ju göras när det behövs och utifrån vilken kompetens som behövs. Jag menar att det handlar om makt och att man måste jobba med att vi är experter utifrån olika perspektiv.

Valår 2022: Vad vill du säga till politikerna inför valet?

Jag skulle vilja backa tillbaka till för över 100 år sedan då man, över partigränserna, kom fram till att barnmorskors roll i vården var så otroligt viktig att man var beredd att stötta barnmorskors utveckling i hela landet. Inför valet i år är min önskan att kvinnosjukvården ska göras bättre och mer tillgänglig för alla. Att man arbetar för olika modeller för barnafödandet och förstår att det finns flera olika sätt att föda barn.

Vi har valt en väldigt kostsam modell och syn på förlossningsvård som vi har fått leva med i massor av år. Man har sagt i många år att man ska göra en analys av det här, men det händer ingenting. Det behövs en partiöverskridande idé för den här frågan.

Hur tror du att kvinno-/barnmorskefrågorna kommer se ut globalt framöver?

Det kommer vara fortsatt viktigt att utbilda barnmorskor. Vi barnmorskor ska stå vid kvinnors sida och ha en nära och god dialog med dem, då måste vi våga titta lite kritiskt på oss själva. Jag tror att vi kommer ha fortsatt gott förtroende hos kvinnorna och att svenska barnmorskor i ännu större utsträckning kommer skapa en modell för hur man kan organisera graviditets- och förlossningsvård globalt. Och kanske så småningom även för abortvård även om det för närvarande är en väldigt kontroversiell fråga i många länder.

Jag tror inte att omvandlingen mot AI och robotar och digitalisering kommer att påverka barnmorskans roll på samma sätt som inom andra vårdområden.

____________________________________________________________________________
Läs mer om Ingela Wiklunds tid som ordförande i Svenska Barnmorskeförbundet i
Ordförande har ordet TACK för åtta fantastiska år! Jordemodern Nr 11 November 2015.
____________________________________________________________________________