Barnmorskan Mia Ahlberg förbundsordförande 2015-2019. Foto: Elisabeth Ubbe.
Vid den extrainsatta förbundsstämman 14/11-2018 röstade Svenska Barnmorskeförbundet för ett bildande av fackförening. Svenska Barnmorskeförbundet blir en självständig facklig professionsförening inom SRAT från och med 1 januari 2019.
Svenska Barnmorskeförbundets ordförande Karin Gottvall, Anna Nordfjell, Ingela Wiklund, Mia Ahlberg och Eva Nordlund.

Dåtid – nutid – framtid med Mia Ahlberg

Barnmorskan Mia Ahlberg ordförande i Svenska Barnmorskeförbundet 2015-2019.

Titel: Leg. barnmorska, Med dr
Nuvarande jobb: Omvårdnadsansvarig Karolinska universitetssjukhuset graviditet och förlossning. Forskare vid enheten för klinisk epidemiolog.
Ordförande år: 2015-2019, vice ordförande 2013-2015.

Vad var de viktigaste frågorna när du var ordförande?

Barnmorskornas arbetsmiljö var allra viktigast. Jag kom in precis när barnmorskeupproret började, det var en kombination mellan fackliga frågor och vårdfrågor som barnmorskor sa ifrån kring då. Barnmorskeupproret drog i handbromsen och sa: Vi kan inte fortsätta på det här viset, det är inte rimligt för de födande och inte för oss.

Det här präglade min tid väldigt mycket. När barnmorskorna sa ifrån så handlade det både om vårdkvalitet, patientsäkerhet och kvinnors upplevelser, men också om arbetsmiljö och fackliga frågor. Det ledde till väldigt många viktiga frågor och när jag var vice ordförande började vi ta fram 10-punktsprogrammet (God vård i samband med barnafödande 2014).  Då kom också det här: en födande – en barnmorska.

Idag har vi i Stockholmsregionen gått ut med att det ska vara en barnmorska – en födande. Det har tagit åtta år, det tycker jag är alldeles för långsamt.

Sedan ledde det också till att det kom in en motion om att utreda frågan om ett fackförbund. Motionen godkändes av styrelsen, så mina sista två år präglades väldigt mycket av den frågan, som hänger ihop med god, säker, evidensbaserad vård. Om du inte har rimliga arbetsförhållande så kan du inte ge sådan vård.
Det finns en stor poäng med att förstå och knyta ihop arbetsmiljöfrågor och säker vård. De hänger ihop och det fanns och finns en pedagogisk utmaning att förklara vad en barnmorska gör och varför hennes roll är viktig för en god och säker vård. Och vilka arbetsmiljöförutsättningar som behövs för detta.

Barnmorskeförbundet är ju en expertorganisation på barnmorskors kunskap, hennes kompetensområde och utbildning. Och att knyta ihop dessa för att påverka båda delarna, var och är rimligt och logiskt. För att skapa fackliga avtal behöver det bottna i yrket och kunskapen om det.

Vad har varit viktigast historiskt?

Historiskt är det när man erkände barnmorskeyrket som avgörande för kvinnors hälsa, att de skulle vara utbildade och ha ansvar. Att yrket är ansett, accepterat och ska finnas överallt. Det är så självklart i Sverige, men så ser det inte ut i andra delar av världen. Och vi vet att i de länder där man har utbildade barnmorskor så mår gravida bättre.

Vad är viktigast framåt?

För barnmorskor:
Det handlar om att värna om de uppgifter vi barnmorskor har i Sverige. Att förklara och beskriva vad det är för de som tar beslut kring detta, så att det är glasklart vad en barnmorskas roll och uppgift är. Utbildningen behöver anpassas till det och förändras för att det här ska bli tydligt.

Eftersom den svenska barnmorskan har ett så brett område behöver utbildningen bli längre. En väg är att ha en direktutbildning, det finns i många olika länder bland annat i Danmark där barnmorskeutbildningen är tre år.

Jag tror att det inte är tydligt för människor i vården och i beslutsfattarpositioner vad en barnmorska gör, för då skulle man inte fatta de beslut man gör. Man utgår per automatik att man är väldigt lik sjuksköterskor, men jag menar att man har ett helt annat uppdrag.

Barnmorskor jobbar primärt preventivt och hälsobefrämjande och när man är den del av sjukvården är inte organisationen byggd på ett bra sätt för att jobba så. Man glömmer bort att graviditet och förlossning i grunden är en frisk händelse.

Jag tror på en omfattande organisationsförändring, en förändring som är viktig för barnmorskor för att de ska kunna verka i sitt yrke på ett bra och hållbart sätt.

För kvinnor:
Jag tror att vi barnmorskor behöver jobba mycket mer relationellt för att det ska bli bra för kvinnorna. Vi behöver skapa allians med de abortsökande, de födande, ungdomarna, med alla som behöver barnmorskans vård. Och organisationen kan anpassa sig bättre till kvinnors önskemål och behov.

Vi behöver också ta informerat samtycke på större allvar i Sverige, vi behöver kanske ha en bättre lagstiftning där det här är ännu tydligare, för trots att lagen är jättetydlig, så jobbar vi inte så.

För Svenska Barnmorskeförbundet:
Förbundet ska kämpa på med den fackliga kampen och för att bli den relevanta organisationen för alla barnmorskor i Sverige. Det handlar om att hela tiden vara relevant, att kommunicera och att, som nu, finnas med där besluten tas.

Valår 2022: Vad vill du säga till politikerna inför valet?

Utred vårdkedjan för graviditet, förlossning och eftervård (postnatalvård) ur ett organisationsperspektiv och sätt en plan för hur vi ska organisera oss för att förbättra den här vården i Sverige, för att kunna ge en mer individualiserad och hälsobefrämjande vård med utgångspunkt i att det är kvinnan som bestämmer.

Hur tror du att kvinno-/barnmorskefrågorna kommer se ut globalt framöver?

Jag har goda förhoppningar om att det kommer att bli bra eftersom barnmorskor är en jävligt smart investering. Det finns pengar att tjäna, för samhället, när man satsar på barnmorskor. Men i grund och botten handlar det om synen på kvinnan så det är olika saker man måste börja med. Men att föda barn kommer vi fortsätta göra och det blir för dyrt om vi struntar i att ha barnmorskor.

___________________________________________________________

Mia Ahlberg Ordförande har ordet november 2019: Lycklig och stolt lämnar jag över till nästa barnmorska

___________________________________________________________