Barnmorskorna Kristina Lod Castell och Malin Bogren.
Women in Global Health Sweden januari 2019
Från vänster: Anneka Knutsson, Gunilla Carlsson, Mariam Claeson, Hannah Akuffo. Foto: Sara Causevic
Barnmorskorna Kristina Lod Castell, Malin Bogren och Anneka Knutsson.
Women in Global Health chapter Sweden. Foto: Sara Causevic
Women in Global Health

Women in global health chapter Sweden

”In a field with so many talented women, why aren’t there more women represented in the highest levels of global health? What can we do about it?” Roopa Dhatt, Grundare av Women in Global Health.

Inte ens ett snöoväder kunde stoppa 200 kvinnor från att komma till Den Kungliga Vetenskapsakademin den 25 januari 2019, när den svenska sektionen av Women in Global Health lanserades. Medverkande var kvinnor från olika discipliner och verksamheter, alla med ett fokus på global hälsa. Genom panelsamtal, mingel, och nätverkande, delades erfarenheter om utmaningen i att arbeta i en miljö som leds av män men vars verksamhet främst utförs av kvinnor.

 What can we do about it?

Erkännandet och visibiliteten av kvinnor som ledare och experter inom global hälsa, nationellt som globalt, är en utmaning. Alltför ofta bevittnar vi paneler, vetenskapliga sammankomster och andra möten där kvinnors sakkunskap sällan ingår eller erkänns. Kvinnor utgör 75 procent av all sjukvårdspersonal globalt, trots detta är det mindre än 25 procent som innehar en beslutsfattande position. Detta vill Women in Global Health ändra på.

Kvinnor inom global hälsa

Women in Global Health är en global frivilligorganisation som grundades 2015 av fyra kvinnor inom global hälsa ledd av amerikanskan Roopa Dhatt. Syftet med organisationen är att skapa en plattform för ökad samverkan för att främja dialog om ökad jämställdhet och kvinnligt ledarskap inom organisationer som jobbar med global hälsa såsom statliga myndigheter, icke statliga organisationer, FN organisationer, hälsosektorn, privata sektorn, internationella organisationer och inom akademin. Organisationen bygger på ett frivilligarbete som skapar och underhåller globala partnerskap och nätverk, vilket kanaliseras via sociala medier med över 12000 följare från 90 länder.

Eftermiddagen bestod av två panelsamtal med bland annat Anneka Knutsson, svensk disputerad barnmorska som arbetar som chef över avdelningen för sexuell och reproduktiv hälsa på FNs Befolkningsfond i New York, tidigare biståndsminister Gunilla Carlsson, biträdande chef vid FNs program för att bekämpa HIV/AIDS i Geneve, och Mariam Claeson, chef över Global Financing Facility for Every Woman Every Child på Världsbanken, Washington DC.  I ett öppenhjärtigt och personligt samtal delade paneldeltagarna generöst med sig av sina framgångar och motgångar som ledare inom världsledande globala hälsoorganisationer.

Sätt tydliga mål, våga ta risker, arbeta hårt, vara modig, vara dig själv, vara snäll, gör gott, skyll inte på andra och våga lita på dig själv.

Nyckeln till framgång enligt de tre paneldeltagarna “är att som kvinna sätta tydliga mål, våga ta risker, arbeta hårt, vara modig, vara dig själv, vara snäll, göra gott, skyll inte på andra och våga lita på dig själv”

Under det andra panelsamtalet, som representerades av akademin och civilsamhället, diskuterades olika tillvägagångssätt för att bryta mönster och hierarkier inom global hälsa. Det blev ett intressant samtal om att ha ett inkluderande, normbrytande och stödjande förhållningssätt och om vikten att skapa rum för kvinnor att dela erfarenheter, såväl goda som dåliga. Women in Global Health skulle kunna vara en del av det erfarenhetsutbyte och det stödjande arbetet, mellan kvinnor inom olika discipliner.

Sverige har en lång erfarenhet av att arbeta med jämställdhet på global policy nivå och det är en tydlig prioritering inom den feministiska utrikes- och utvecklingspolitiken. Den svenska avdelning för Women in Global Health, med SIGHT (Swedish Institute for Global Health Transformation) som värd, kommer därför arbeta aktivt med att kvinnor, såväl nationellt som globalt, ska ha samma rätt och möjligheter som män att vara aktiva och att forma villkoren för beslutsfattande inom statliga myndigheter, icke statliga organisationer, FN organisationer, hälsosektorn, privata sektorn, internationella organisationer och inom akademin.

Kristina Lod Castell                                                                                                                    Ledamot Svenska Barnmorskeförbundets Internationella råd
Policy rådgivare RFSU, Barnmorska

Malin Bogren
Ledamot Svenska Barnmorskeförbundets Internationella råd
Forskare, PhD, Barnmorska

___________________________________________________________

För den som är intresserad av att vara med i den svenska sektionen för Women in Global Health, går det bra att kontakta: wghsweden@womeningh.org

___________________________________________________________