Barnmorskorna Margareta Larsson, Barbro Fritzon och Kerstin Erlandsson.

Nordiska barnmorskor med globalt engagemang i SRHR-frågor

Svenska Barnmorskeförbundets internationella råd höll en välbesökt workshop med titeln ”Nordic midwives across borders” på NJF-konferensen Island.

Margareta Larsson, Uppsala universitet, inledde med att presentera syftet med workshopen som var att utmana och inspirera nordiska barnmorskor att stärka barnmorskeprofessionen globalt. Hon inledde med att presentera sina kollegor Kerstin Erlandsson, Högskolan Dalarna och Barbro Fritzon, styrelseledamot i Svenska Barnmorskeförbundet. Efter korta inspirerande presentationer av dem, delades de 50 deltagarna in i mindre grupper, ”bikupor”, för samtal.

Sök arbete inom WHO, UNFPA och andra biståndsorgan. De nordiska barnmorskorna har mycket att bidra med.

Rummet sprudlade av energi och visioner när deltagande barnmorskor berättade om sina erfarenheter av uppdrag och samarbete med andra länder. Tillsammans ville de bilda ett nätverk för internationellt engagerade medlemmar i de nordiska barnmorskeförbunden med syfte att stärka och värna sexuella, reproduktiva, perinatala hälso- och rättighetsfrågor (SRPHR) i Europa och i världen.

De nordiska barnmorskorna har ett stort engagemang för SRHR-frågor i Europa och i världen.

Kerstin Erlandsson är projektledare på Högskolan Dalarna och utbildar barnmorskelärare i Bangladesh. Hon har även arbetat för UNFPA och menar att det är viktigt att anta utmaningen med ett nordiskt nätverk för internationellt engagerade. Det gäller inte minst yngre medlemmar som kan ha en internationell karriär framför sig.

Margareta Larsson vill se fler barnmorskor på ledande poster i biståndsorganisationerna och uppmanar: ”Sök arbete inom WHO, UNFPA och andra biståndsorgan. De nordiska barnmorskorna har mycket att bidra med”.

__________________________________________________________

Barbro Fritzon är styrelseledamot i Svenska Barnmorskeförbundet och ingår i internationella rådet. Hon har tidigare arbetat i Mocambique för UNFPA.

___________________________________________________________