International Confederation of Midwives
International Confederation of Midwives

Världens barnmorskor samlade på Bali

Världens barnmorskor samlade för International Confederation of Midwives Council den 7 – 9 juni på Bali.

International Confederation of Midwives är på plats för tre dagars möte. Svenska Barnmorskeförbundet representeras av Eva Nordlund, förbundsordförande, och Malin Bogren, ordförande Internationella rådet. Svenska observatörer är  barnmorskorna Anna af Ugglas, Internationella rådet,  och Li Thies-Lagergren, Utbildningsrådet.

Council deltar delegater från länders barnmorskeorganisationer för att besluta om budget, verksamhetsplan och anta strategiska dokument samt välja ny ordförande och styrelse för International Confederation of Midwives.