ICM Council Meeting Bali juni 2023. Barnmorskorna Eva Nordlund, Jacqueline Dunkley-Bent, Chief Midwife ICM, och Malin Bogren.
ICM Council Meeting Bali juni 2023
Svenska Barnmorskeförbundet Malin Bogren och Eva Nordlund på ICM Council Meeting 2023

ICM Council 2023 – klimatkris och strategier för framtiden

Dag två på ICM Council Meeting 2023: mycket arbete, livliga diskussioner, nätverkande och kollegialt umgänge.

Andra dagens morgon inleddes med en oerhört intressant dragning av tyska barnmorskeförbundet som lyfte klimatkrisen under rubriken ”Putting into practice the ICM recommendations on climate change”. Council var relativt överens om att krisen redan är här och att barnmorskeorganisationer förvisso inte kan göra stora förändringar men att vi gemensamt behöver sätta ljuset på konsekvenserna för mödrar och barn i världen men även för barnmorskor som arbetar i katastrofområden. Med en ökad uppvärmning påverkas gravida kvinnor och deras nyfödda riskerar att utsättas för orimliga förhållande. Vattenbrist, naturkatastrofer och mycket mer påverkar sammanfattningsvis de allra sköraste.

Vid efterföljande gruppdiskussioner kring nuvarande prioriteringar i den strategiska verksamhetsplanen var vi rörande överens om att klimatkrisen aktivt ska lyftas in i den nya strategiska planen för 2024-2026. I gruppdiskussionerna delades vi in i en spansktalande grupp, en fransktalande grupp och fyra engelsktalande grupper. Nuvarande strategier håller men behöver fördjupas med vissa tillägg. Vi på Council blev påminda om att det är vi i barnmorskeorganisationerna som ska använda, bearbeta och utveckla den riktning och de styrdokument som ICM utarbetar. Vilket som exempel Svenska Barnmorskeförbundet gjort i vår, av förbundsstämman godkända, verksamhetsplan för 2023-2024 där vi använt ICM:s Professional Framework som grund.

I vår grupp diskuterade vi behovet av att stärka barnmorskeorganisationerna och att ICM behöver stödja och hjälpa. Att barnmorskor lämnar yrket, finner det svårt att balansera barnmorskans profession mot sjuksköterskeprofessionen diskuterades.
I gemensamma sjuksköterske- och barnmorskeförbund beskrev flera hur svårt det var att inte slukas upp av sjuksköterskornas synsätt och utgångspunkt. Erfarenheten är att det ökar risken för att barnmorskor tenderar att bli alltmer obstetric nurse/midwives.

En grupp önskade att ICM ska starta en gemensam digital plattform för att utbyta erfarenheter, samla senaste evidensen och genom den arbeta för den normala fysiologiska födseln och att inte fastna i att bara tala om övermedikalisering. Ett jobb för den nytillträdda Jacqueline Duncley-Bent, som börjat på en ny position i ICM som Chief Midwife officer. En Chief Midwife i ICM ser vi som oerhört positivt och det stärker ytterligare att världen behöver fler barnmorskeledare på alla nivåer. Något Svenska Barnmorskeförbundet drivit under lång tid.

Dagens snackis var annars det kommande valet av en ny president. Två barnmorskor kandiderar. En nuvarande styrelseledamot från Latinamerika som höll ett effektivt och matnyttigt tal för att presentera sig själv. Därefter är en ung namibisk barnmorska nominerad till posten som president. Hon har deltagit i ICM:s ledarskapsprogram för unga barnmorskor och höll ett inspirerande tal där hon beskrev ett starkt förhållningssätt till mänskliga rättigheter och att hon var tuff.

Imorgon – fredag 9 juni 2023 – vet vi vem som blivit vald till ICM:s ordförande. Innan dess kommer många kontakter tas och lobbying pågår för att lyfta den ena eller andra kandidaten. Vi vet vem vi (Sverige) ska rösta på.

Andra dagens kväll avslutades med middag tillsammans med våra kollegor från Norden, ordföranden, medföljande delegater samt observers, och vår avgående ICM ledamot för norra Europa, Trude Thommesen. Det är så bra och utvecklande att ses med livliga diskussioner som anstår barnmorskor.

To be continued….

Hej så länge från ett fuktigt och väldigt varmt Bali,

Eva Nordlund och Malin Bogren, styrelsen Svenska Barnmorskeförbundet

___________________________________________________________

Nordiskt Jordemorförbund (NJF)

NJF består av barnmorskeorganisationer i DanmarkFinland, Färöarna, IslandNorge och Sverige.

___________________________________________________________