International Confederation of Midwives (ICM) styrelse 2023-2026.
Svenska Barnmorskeförbundet Malin Bogren och Eva Nordlund på ICM Council Meeting 2023

Val av ny ordförande

På den tredje dagen av ICM Council stod det klart vem som skulle ta över ordförandeskapet för International Confederation of Midwives.

Det digitala röstningssystemet kraschade och alla röster fick räknas för hand. Trots detta hinder fanns det en positiv och festlig stämning bland council-deltagarna, som tog gruppfoton och sjöng under räkningen. Vi och våra nordiska kollegor tog tillfället i akt att äta lunch med Lia Bregante som är den nya ICM-ledamoten för Europa.

Efter en noggrann och metodisk räkning stod det klart vem som skulle ta över ordförandeskapet efter Franka Cadée. Det blev Sandra Oyarzo Torres som valdes till ny ordförande för ICM under perioden 2023–2026.

Sandra Oyarzo Torres är en erfaren barnmorska från Chile med 30 års erfarenhet i yrket. För närvarande är hon verksam i Santiago, där hon undervisar i barnmorskeutbildning vid Universidad de Chile. Hon har varit aktiv inom Chiles barnmorskeförbund sedan 2007 och har innehaft olika befattningar, inklusive ordförande, vice ordförande och sekreterare för förbundet.

År 2014 blev Sandra utsedd som ICM-representant för Latinamerika och tjänstgjorde i två mandatperioder fram till 2020. Därefter blev hon vice ordförande för ICM och samarbetade med barnmorskor över hela världen. Sandras vision för ICM handlar om att främja barnmorskeyrket och arbeta för jämställdhet och lika tillgång till hälso- och sjukvård. Hon betonar ICM:s roll i att stödja barnmorskor och deras yrkesföreningar runt om i världen

ICM’s nya styrelse 2023–26 består av:

  • Andrew Otiko, ICM Treasurer
  • Olive Tengera, Regional Board Member, Africa Region
  • Samara Ferrara, Regional Board Member, Americas Region
  • Farida Shah, Regional Board Member, Eastern Mediterranean Region
  • Lia Brigante, Regional Board Member, European Region
  • Laxmi Tamang, Regional Board Member, Southeast Asia Region
  • Alison Eddy, Regional Board Member, Western Pacific Region

__________________________________________________________
På plats på ICM Council Meeting 2023 för Sveriges barnmorskor,
Malin Bogren, ordförande Internationella rådet Svenska Barnmorskeförbundet
Eva Nordlund, ordförande Svenska Barnmorskeförbundet