Barnmorskan Eva Nordlund

Fackförbundsutredning: Diskussioner har inletts med SRAT

För att finna en lösning som kan leda fram till att Svenska Barnmorskeförbundet blir såväl ett professions- som ett fackförbund för medlemmarna har nu diskussioner inletts med SRAT, ett förbund inom SACO. Inom SRAT skulle Svenska Barnmorskeförbundet fortsätta att utgöra ett eget förbund.

I november 2017 beslutade Svenska Barnmorskeförbundets förbundsstämma att ge styrelsen i uppdrag att utreda möjligheterna att bilda ett fackförbund. Förutom att arbeta med professionsfrågor ska förbundet även driva medlemmarnas fackliga frågor.
Svenska Barnmorskeförbundet har sedan 1886 arbetat med professions- och kompetensfrågor för barnmorskor. Förbundet driver vårdutveckling inom reproduktiv perinatal och sexuell hälsa.

Svenska Barnmorskeförbundet vill nu utveckla sin verksamhet och återigen ta ansvar för barnmorskornas fackliga intressen genom att driva såväl löne- som anställningsvillkor för medlemmar och koppla samman dessa villkor med professionens utveckling.

PRESSMEDDELANDE

Idag (6/2) gick vi ut med ett pressmeddelande för att informera om att Svenska Barnmorskeförbundet har inlett diskussioner med SRAT, ett förbund inom SACO.
Här kan du läsa mer om srat.se.

Du är varmt välkommen att höra av dig om du önskar mer information.
Under våren anordnas medlemsmöten med information i lokalföreningarna.
Läs mer på hemsidan Kalendarium om tid och plats.

___________________________________________________________
SRAT 2018-02-06 Svenska Barnmorskeförbundet inleder diskussioner med SRAT