Karin Pettersson, docent, överläkare, sektionschef Graviditet och förlossning, Karolinska Universitetssjukhuset

Tredje vågen

Presskonferenser och utfrågningar, omprioriteringar och vaccinationer som dröjer. Pandemilag, nedstängningar och krislägesavtal.  Nu är vi inne i den tredje vågen.

Från början visste vi nästan ingenting men det senaste året har vi alla lärt oss om coronavirus och Covid-19. I mitten av december 2020 gick Folkhälsomyndigheten ut med en uppmaning om att gravida ska vara extra försiktiga och undvika smitta, särskilt i slutet graviditet (från vecka 36), för att inte bli sjuka i Covid-19. Socialstyrelsen publicerade nyligen en rapport om att Covid-19 ökar risken för att föda barn för tidigt. Gravida (vecka 22-36) klassas nu som riskgrupp och därmed kommer fler frågor om arbetsmiljö för vårdpersonal, risken för smitta på arbetsplatsen, omplacering till andra arbetsuppgifter eller graviditetspenning. Det handlar om att undvika prematura förlossningar och för tidigt födda barn eftersom det i sig är en risk för barnet.

Hallå där Karin Pettersson, docent och överläkare:
Hur är läget i Stockholms förlossningsvård? Märker ni av en tredje våg?

Vi märker framför allt av det ökade trycket på den övriga sjukvården på grund av fler patienter med Covid-19. Även inom förlossningsvården har vi något fler gravida med Covid-19.

Har alla medarbetare (redan) varit sjuka?

Nej, långt ifrån.

Hur mår ni som jobbat under hela pandemin?

Det är nog rätt olika, vi känner oss ju mer vana vid sjukdomen, vi har testkapacitet och skyddsutrustning. Många av oss har ju också blivit vaccinerade.

Är ni vaccinerade nu?

Majoriteten av de som velat ta emot vaccin har åtminstone fått första sprutan på det sjukhus jag jobbar på, det ser nog olika ut i landet.

Gravida ska inte vårda covidpatienter. Covid-19 ökar risken för att föda barn för tidigt och graviditet under vecka 22-36 räknas nu in bland riskgrupper. Eftersom det är upp till två veckors inkubationstid från smitta till sjukdom rekommenderas att gravida kvinnor inte utsätts för smitta från graviditetsvecka 20. Det är halva graviditeten. Påverkar det här mödra- och förlossningsvården?

Det är svårt att bedöma och det kommer ju bero på hur många gravida varje arbetsplats har.

Fler gravida som behöver, vill ha och får graviditetspenning?

Ja, det blir det sannolikt, det åligger ju arbetsgivaren att göra en riskbedömning för varje gravid, se över möjlighet till omplacering samt om det inte är möjligt stänga av den gravida från arbetsplatsen.

Påverkar det (er) bemanning med gynekologer och barnmorskor, gravida medarbetare som inte längre kan arbeta?

Ja det får vi nog räkna med.

Nyligen publicerades en artikel med ett konstaterat fall i Sverige (Skåne) av intrauterin vertikal smitta och infektion. Det skrivs nu också om att placentan i sällsynta fall kan påverkas av covid-19 och därmed försämra syretillförseln till barnet, även om kvinnan bara har en mild infektion. Vad innebär det? Påverkar det handläggning och övervakning av gravida kvinnor med känd Covid-19 infektion?

Ett fall kan inte förändra hela handläggningen av gravida med Covid-19 men på samtliga kvinnor som behöver sjukhusvård på grund av Covid-19 görs regelbunden fosterövervakning.

Hur många gravida och nyförlösta kvinnor har hittills vårdats på IVA för (svår) Covid-19?

Vet ej, det är inte helt enkelt att få fram den statistiken.

Antal fall av sjuka nyfödda/spädbarn i Sverige?

Vet ej.

Något nytt när det gäller vaccination av gravida i Sverige?

Folkhälsomyndigheten (FoHM) och Läkemedelsverket (LV) jobbar intensivt med frågan. Jag hoppas att FoHM/LV ska underlätta för de gravida som önskar bli vaccinerade. Flera andra länder gör detta. Större säkerhetsstudier är inte klara men inget talar för att vaccinet skulle påverka den gravida kvinnan eller barnet negativt.

I normala fall påbörjas snart sommarplaneringen för förlossningsvården. Hur blir det i år tror du, får ni semester? Finns det gynekologer och barnmorskor så det räcker? Orkar ni med en vanlig sommar-BB-förlossningskris?

Jag hoppas verkligen att alla får semester! Det är som alltid svårt att få till en sommarbemanning men i nuläget lägger vi inte in i planen att sommaren ska bli extra ansträngd på grund av Covid-19.

___________________________________________________________

Karin Pettersson är docent, överläkare och sektionschef Graviditet och förlossning, Karolinska Universitetssjukhuset Stockholm.

___________________________________________________________

Den 25 mars arrangerar Svenska Barnmorskeförbundet ett webbinarium om Covid-19.
Karin Pettersson är en av föreläsarna och kommer att prata om hur vi förebygger och handlägger Covid-19 under graviditet. Zoomlänk till webbinariet publiceras på Svenska Barnmorskeförbundets hemsida den 23 mars. Ingen föranmälan krävs.

___________________________________________________________

Mer information om graviditet och Covid-19

INFPREG.SE Covid-19

Graviditetspenning regeringen.se

Socialstyrelsen Covid-19 ökar risken att föda för tidigt

Folkhälsomyndigheten
Om Covid-19 för gravida
Gravida uppmanas till extra försiktighet
Information till riskgrupper

Arbetsmiljöverket
____________________________________________________________________________