Karin Pettersson, docent, överläkare, sektionschef Graviditet och förlossning, Karolinska Universitetssjukhuset

Vaccinering mot Covid-19 – ska gravida vaccineras?

Det pågår över 200 kända vaccinprojekt världen över och över 60 vaccin är redan under prövning på människa. I Sverige finns två godkända vaccin och nu vaccineras initialt prioriterade grupper.

Bota, lindra, trösta, aldrig skada. Vetenskap och beprövad erfarenhet. Försiktighetsprincipen bör alltid gälla för gravida kvinnor och barn. Vi är sedan tidigare vana att gravida kan vaccineras mot ”vanlig” influensa, men ska gravida vaccinera sig mot Covid-19?

Läkemedelsverket har hittills godkänt två vaccin och tillgången på vaccindoser är i nuläget begränsad. Enligt Folkhälsomyndighetens prioritering ska den som har störst behov av skydd vaccineras först. I en pandemi med mycket ansträngd hälso- och sjukvård handlar det om att förebygga svår sjukdom och undvika död. I första vändan vaccineras förutom äldre och personal inom äldreomsorgen och hemtjänst, också viss hälso- och sjukvårdpersonal inom akutvården.

Hallå där Karin Pettersson, docent och överläkare:
Infpreg.se har nyligen uppdaterat kapitlet om Covid-19 och informationen om profylax. Vad vet vi om vaccinering mot Covid-19 under graviditet?

I USA och Storbritannien finns efter särskild bedömning möjlighet att erbjuda vaccination till gravida som har andra riskfaktorer som ökar risken för allvarlig Covid-19 sjukdom.

Enligt godkännandet av EMA och Läkemedelsverket i Sverige bedöms att vaccination endast ska ges vid graviditet om den möjliga nyttan bedöms överväga möjliga risker för modern och fostret.

Är vaccinet säkert för gravida?

I nuläget finns begränsade data från användning av de vaccin som godkänts i Sverige när det gäller att vaccinera gravida.  Det finns dock djurstudier från godkännande processen som inte visar någon negativ effekt av vaccinet på fertilitet, reproduktion och fosterutveckling och därför kan vaccin ges till fertila kvinnor utan att göra graviditetstest. Det innebär att vi inte anser att man behöver avvakta något tidsintervall mellan vaccination och påbörjad graviditet.

Det är oklart om vaccinet utsöndras i bröstmjölk men en negativ effekt av vaccinet på det ammade barnet bedöms inte sannolik på biologiska grunder. Det finns alltså inte skäl att avråda från vaccination under amningsperioden.

Ska gravida vaccineras?

På grund av den begränsade erfarenheten av godkända vaccin kommer gravida inte att ingå i den grupp som generellt rekommenderas vaccination i nuläget men vår bedömning är att för vissa riskgrupper kan vaccinet vara aktuellt att ge redan nu. Min bedömning är att vi bör i nuläget inte ge vaccinet före graviditetsvecka 12.
___________________________________________________________

Karin Petterson är docent, överläkare, sektionschef Graviditet och förlossning, Karolinska Universitetssjukhuset och redaktör för www.infpreg.se

___________________________________________________________

Kunskap om Covid-19 och graviditet är ännu i många avseenden ofullständig och utvecklingen går mycket snabbt.

Läs mer på

INFPREG Kunskapscentrum för infektioner under graviditet

Läkemedelsverket coronavaccin

Folkhälsomyndigheten

___________________________________________________________