Karin Pettersson, docent, överläkare, sektionschef Graviditet och förlossning, Karolinska Universitetssjukhuset

Covid-19 och coronavirus – är gravida en riskgrupp?

Hallå där, Karin Pettersson, docent, överläkare och sektionschef Graviditet och förlossning, Karolinska Universitetssjukhuset. Covid-19 och coronavirus – är gravida en riskgrupp?

Karin Pettersson är docent, överläkare och chef för förlossningsvården på Karolinska universitetssjukhuset Huddinge. Hon är också en av de ansvariga medicinska redaktörerna för INPREG Kunskapscentrum för infektioner under graviditet. INFPREG är en webbsida och har publicerat länkar med information om Covid-19 och graviditet.

Tillsammans med Svenska Neonatalföreningen och Svensk Förening för Obstetrik & Gynekologi – två barnläkare och två förlossningsläkare – har hon nyligen sammanställt Rekommendation om handläggning av barn till kvinnor med verifierad/sannolik Covid-19 (2020-03-17) version 1.

Rekommendationen blev offentlig den 17 mars 2020. Inför rekommendationen har de gått igenom den litteratur som finns utifrån nuvarande kunskapsläge. Läget kan ändras men just nu är detta vad vi har att förhålla oss till inom förlossnings- och neonatalvården. Rekommendationen är accepterad och förankrad i båda organisationerna

De senaste dagarna har det tagits fram lokala riktlinjer om besöksförbud på förlossning och BB för att undvika smittspridning. Barnmorskemottagningarnas verksamhet och mödrahälsovården påverkas och föräldrautbildningar, cellprover och öppna mottagningar ställs in. Verksamheterna tar fram sina egna riktlinjer för hur en smittad och sjuk gravid eller födande kvinna och hennes nyfödda barn ska vårdas. Något som de senaste dagarna har medfört en livlig diskussion då rutiner från olika delar av landet har jämförts.

Råd och handläggning varierar i landet

Regionerna och verksamheten har ett eget ansvar för den vård som de bedriver och varje enskilt sjukhus har lokala riktlinjer för arbetet. Eftersom de nya rekommendationerna om handläggning är förankrade i både Svenska Neonatalföreningen och Svensk Förening för Obstetrik & Gynekologi är tanken och förhoppningen att de ska vara ett underlag för lokala riktlinjer. Till detta kommer även regionala och lokala riktlinjer från smittskyddet men förhoppningen är att riktlinjerna ska bli så lika som möjligt.

Information om graviditet och coronavirusinfektion

Det kan vara svårt att själv leta sig fram till information för den som är gravid och har frågor om hur det eventuellt påverkar barnet eller en själv. Det kan även vara svårt för den kliniskt verksamma barnmorskan att svara på frågor från oroliga gravida, blivande och nyblivna föräldrar.
Hittills har det inte funnits så mycket tillgänglig information om Covid-19 och graviditet; det är ett nytt virus, en ny sjukdom och det finns ännu inte så mycket samlad klinisk erfarenhet. Det som finns är ofta på engelska och inte lätt tillgängligt för alla och det har saknats patientinformation på lätt svenska.

___________________________________________________________

Jag intervjuade Karin Pettersson samma dag som hon presenterade Rekommendation om handläggning av barn till kvinnor med verifierad/sannolik Covid-19 (2020-03-17).

Hallå där,
Karin Pettersson, docent, överläkare
Sektionschef Graviditet och förlossning, Karolinska Universitetssjukhuset

Vad kan vi säga om coronavirus/Covid-19 och graviditet?
Är gravida en riskgrupp?

Så verkar det hittills inte vara. Snarare verkar den ”vanliga” influensan vara värre för gravida.

Påverkar viruset fostret/barnet?

De små rapporter som finns har inte sett någon överföring av virus från mamman till barnet under graviditet (vertikal smitta). Virus har inte påträffats i fostervattnet. Det här är vad vi vet just nu.

Vad ska vården ge för information till de gravida kvinnorna?

Undvik smitta, det är samma råd som till den övriga befolkningen.
Prata i telefonen istället för fysiska besök till sjukvården om det går.

Vad gäller för besöksförbud?

På sjukhus runt om i landet införs nu besöksförbud och bara en (1) person får vara medföljande in till förlossningen. Totalt besöksförbud, det vill säga ingen medföljande, gäller inom vissa verksamheter och mottagningar. Bara mamma och barn får vara på BB men här skiljer sig riktlinjerna, på vissa sjukhus får partner/stödperson vara på BB, på andra sjukhus inte.

Många kommer att bli besvikna men vi alla måste förstå att det nu handlar om att göra allt som går för att undvika smitta. Jag hoppas att de gravida kvinnorna och blivande föräldrarna kan acceptera att detta är något vi måste göra.

Vilken information ska vi använda?

Det som finns är allmänna råd om att undvika smitta från Folkhälsomyndigheten och 1177.se. Det finns ingen särskild nationell patientinformation för gravida och tyvärr har vi ingen kapacitet att ta fram material riktat till gravida i nuläget.

Sverige har en organisation för nationell kunskapsstyrning men det finns inte några resurser för att på kort tid ta fram underlag och sammanställa både rapporter om handläggning och patientinformation.

Den information som finns publicerad är riktad till hälso- och sjukvården men ligger öppet för alla att läsa. Det finns till exempel länkar med information på INFPREG.se och nu är även den nya Rekommendationen om handläggning av barn till kvinnor med verifierad/sannolik Covid-19 publicerad på webben.

___________________________________________________________

Kontinuitetshantering och barnmorskebemanning

Hur ska mödra- och förlossningsvården klara av den ökade belastning som pandemin och coronaviruset kan komma att innebära? Vad händer om barnmorskor och förlossningsläkare och barnläkare blir sjuka? Har vi en tillräcklig grundbemanning?

Kontinuitetshantering handlar om att planera för att upprätthålla verksamheten på en tolerabel nivå, oavsett vilken störning den utsätts för. Det gäller till exempel när personalen inte kommer till jobbet eller om leveranser av viktiga varor och tjänster inte når oss. Förlossningsvården går inte att ställa in och måste fungera oavsett pandemi. Den måste också vara på en tolerabel nivå.

Myndigheten för samhällsinformation och beredskap (MSB) har tagit fram ett planeringsstöd med anledning av coronavirus och sjukdomen Covid-19. De vet i nuläget inte hur situationen med den nya pandemin kommer att utveckla sig, men deras stöd är till för att skapa uthållighet och göra prioriteringar i en hypotetisk starkt påfrestande situation.

MSB:s hypotetiska antagande om bemanning är att: ”20 procent av ordinarie personal är borta från arbetsplatsen under sex veckor. Under två av dessa sex veckor är 40 procent av ordinarie personal borta från arbetsplatsen.”

Har vi barnmorskor så att det räcker?

Nej, vi har inte barnmorskor för att klara av det här utan vi måste tänka nytt och annorlunda, säger Karin Pettersson och berättar att många gynekologer och barnmorskor hör av sig och erbjuder sig att arbeta där de kan, så att ordinarie personal kan få ägna sig åt att bemanna förlossningsavdelningen där de kommer att behövas.

Min reflektion efter samtalet med Karin Pettersson är att pandemin som hela världen har väntat på är här. Nytt virus, och ingen tidigare immunitet gör att alla kan bli sjuka. Nu är det inte läge att springa mellan rummen längre. För att undvika smittspridning och hålla tolerabel nivå är det dags att anställa alla barnmorskor som anställas kan.

___________________________________________________________

2020-04-05 Uppdaterad version 2

SVENSK FÖRENING FÖR OBSTETRIK OCH GYNEKOLOGI & SVENSKA NEONATALFÖRENINGEN. REKOMMENDATION OM HANDLÄGGNING AV GRAVIDA OCH NYFÖDDA BARN TILL KVINNOR MED VERIFIERAD/SANNOLIK COVID-19 Version 2, uppdaterad 2020-04-05

Utarbetat av Lars Navér, Erik Normann och Mikael Norman för Svenska Neonatalföreningen samt Karin Pettersson, Sissel Saltvedt och Olof Stephansson för Svensk Förening för Obstetrik och Gynekologi.

___________________________________________________________

På Svenska Barnmorskeförbundets hemsida under AKTUELLT hittar du
2020-04-05 (version 2) Rekommendation om handläggning av barn till kvinnor med verifierad/sannolik Co vid-19.

___________________________________________________________

Rekommendationen 2020-03-17 (version 1) utarbetat av Lars Navér och Erik Normann för Svenska Neonatalföreningen samt Karin Pettersson och Sissel Saltvedt för Svensk Förening för Obstetrik & Gynekologi.
_____________________________________________________________________________

INFPREG Nyheter publicerar den senaste informationen om Covid-19
www.infpreg.se

Folkhälsomyndigheten

Socialstyrelsen Coronavirus covid-19

1177.se Covid-19-coronavirus

Institutet för medicinsk rätt DEBATT 2020-03-14  Så säger juridiken om besöksförbuden i vården
www.imrab.se

Myndigheten för samhällsanalys och beredskap (MSB) kontinuitetshantering www.msb.se

Krisinformation.se

___________________________________________________________