Goda levnadsvanor - Hållbar livsstil. Svenska Barnmorskeförbundet www.barnmorskeforbundet.se
Barnmorskan Susanne Åhlund, PhD

Dags att uppdatera Hållbar livsstil

Svenska Barnmorskeförbundet uppdaterar kunskapsunderlagen Hållbar livsstil. Barnmorskans samtal om levnadsvanor – en handledning.   

Dokumentet Hållbar livsstil är mycket uppskattat av studenter, barnmorskor och mödrahälsovårdsöverläkare. Nu är det dags att revidera och uppdatera de olika kapitlen. Svenska Barnmorskeförbundet har därför ansökt om och beviljats medel för uppdateringen från Socialstyrelsen 2020.

Syftet med kunskapsunderlagen är att stimulera användandet av vetenskapligt utvärderade och effektiva metoder inom området. Kunskapsunderlagen riktar sig till barnmorskor inom mödrahälsovården, samt till barnmorskor inom andra verksamheter såsom ART och BB-vård. Kunskapsunderlagen ger rekommendationer om prevention och behandling vid ohälsosamma levnadsvanor om tobak-, och alkoholbruk, otillräcklig fysisk aktivitet, ohälsosamma matvanor, samt vid amning och psykisk ohälsa. Dokumentet Hållbar livsstil innehåller även kunskapsunderlag om metoden motiverande samtal, MI.

___________________________________________________________

För mer information:
Kontakta projektansvarig Susanne Åhlund, vice ordförande, Svenska Barnmorskeförbundet
___________________________________________________________

Kunskapsunderlag Hållbar livsstil 2018 Svenska Barnmorskeförbundet

___________________________________________________________