Etikett “Kunskaps underlag Hållbar livsstil. Barnmorskans samtal om levnadsvanor.”

Dags att uppdatera Hållbar livsstil
Barnmorskeförbundet

Dags att uppdatera Hållbar livsstil

Svenska Barnmorskeförbundet uppdaterar kunskapsunderlagen Hållbar livsstil. Barnmorskans samtal om levnadsvanor – en handledning.    Dokumentet…