Mia Barimani
Barnmorska, docent i reproduktiv hälsa och ledamot i Svenska Barnmorskeförbundets styrelse.
Forskning

Våld mot kvinnor

Hur vanligt är våld i nära relation? Och vad är kvinnors upplevelse av bemötande och…
Det handlar om kvinnors reproduktiva hälsa
Mödrahälsovård

Det handlar om kvinnors reproduktiva hälsa

Det är tid för en förändring. Det måste till ett paradigmskifte inom den reproduktiva hälsovården.…