Marie Klingberg-Allvin
Marie Klingberg-Allvin, barnmorska och professor i global reproduktiv hälsa vid Högskolan Dalarna, gästprofessor vid Karolinska Institutet och University of Michigan. Jag har en doktorsexamen i internationell hälsa från Karolinska Institutet och 20 års erfarenhet av att arbeta inom global sexuell och reproduktiv hälsa (SRH) i låg resurs sammanhang. Mitt avhandlingsarbete fokuserade på gravida tonåringar i Vietnam och barnmorskans kompetens i relation till det (2007). Efter disputation har jag drivit och deltagit i ett stort antal projekt i låg- och medelinkomstländer med fokus på kvinnors tillgång till säkra aborter och preventivmedel där mödradödligheten är som högst. Delar av min forskning relaterad till medicinsk abort och postabort vård har inkluderats som evidensbaserad information i Världshälsoorganisationens (WHO) standardiserade vårdprogram för säker abortvård. Efter disputation har jag arbetat som lektor och programansvarig för barnmorskeprogrammet vid Högskolan Dalarna samt haft ledningsuppdrag som pro rektor (2014-2017) och vikarerande rektor (2017-2018). Utbildningsinsatser som jag bidragit till att utveckla är nätbaserad magister i SRHR som implementerats och genomförts genom ett 10 årigt samarbete med professionsförbund och lokala universitet Somaliregionen. Modellen utvecklades och har genom stöd från UNFPA implementerats vid 38 lärosäten i Bangladesh för att stärka barnmorskelärares kompetens. Baserat på den nyligen lanserade Barnmorskestrategin för Somaliregionen initierar vi nu arbetet med att utveckla forskningssamarbete och att bygga en agenda för barnmorskeforskning som involverar akademin i Sverige och Somalia. Som ledamot i Svenska Barnmorskeförbundets Internationella råd arbetar jag för samverkan mellan akademi och professionsförbunden båda nationellt och internationellt. BIO IN ENGLISH Marie Klingberg-Allvin, midwife (RNRM), and professor in global reproductive health at Dalarna University and guestprofessor at Karolinska Institutet. She has a PhD in international health from Karolinska Institutet and 18 years’ experience of working within global Sexual and Reproductive Health (SRH) in low resource settings. More specifically, her research area focuses on safe abortion, post abortion care, contraception, and immigrants’ SRH. Parts of her research related to medical abortion and post abortion care has been published in high impact journal and used in the WHO guidelines. She has experience building strategic partnerships with academia and nongovernmental organizations in low-resource settings and working with development cooperation projects. Being a former director of the midwifery program at Dalarna University (DU) she initiated the development of a model for net-based learning in order to rebuild capacity within midwifery training institutions in Somaliland. This model has further been implemented at 38 academic institutions in Bangladesh. She is a member of the International Board of the Swedish Association of Midwives and has five years’ experience in academic leadership as pro vice chancellor and acting vice chancellor for DU. Klingberg-Allvin has been invited as an expert to the international meetings on Strengthening Quality Midwifery Education organized by WHO and has been invited as keynote speaker at national and international conferences on global SRH. Current work focuses on working a with local researchers to begin building an agenda for midwifery research in the Somali region. Her ongoing program of research targets maternal morbidity and mortality in the Somali region using maternal near misses and audits in early and late pregnancy and design and testing of midwifery-led models of care to improve maternal and newborn health to reduce the burden of maternal and newborn mortality on individuals.
E-post: mkl@du.se
Professorsbloggen – med globalt engagemang. Del 9: Gott slut #Barnmorskansår2020
Barnmorskan bloggar

Professorsbloggen – med globalt engagemang. Del 9: Gott slut #Barnmorskansår2020

Professorn med globalt engagemang. Följ barnmorskan Marie Klingberg-Allvin, professorn med globalt engagemang, när hon bloggar…
Professorsbloggen – med globalt engagemang. Del 8: Kvalitet i barnmorskeutbildning under pandemin
Barnmorskan bloggar

Professorsbloggen – med globalt engagemang. Del 8: Kvalitet i barnmorskeutbildning under pandemin

Professorn med globalt engagemang. Följ barnmorskan Marie Klingberg-Allvin, professorn med globalt engagemang, när hon bloggar…
Professorsbloggen – med globalt engagemang. Del 7: Safe Abortion Day, Cox Bazar, Bangladesh
Barnmorskan bloggar

Professorsbloggen – med globalt engagemang. Del 7: Safe Abortion Day, Cox Bazar, Bangladesh

Måndag den 28 september infaller Internationella dagen för säkra aborter – International Safe Abortion Day.…
Professorsbloggen – med globalt engagemang. Del 6: Uganda
Barnmorskan bloggar

Professorsbloggen – med globalt engagemang. Del 6: Uganda

Professorn med globalt engagemang. Följ barnmorskan Marie Klingberg-Allvin, professorn med globalt engagemang, när hon bloggar…
Professorsbloggen – med globalt engagemang. Del 5: Fokus på säkra aborter och preventivmedel
Barnmorskan bloggar

Professorsbloggen – med globalt engagemang. Del 5: Fokus på säkra aborter och preventivmedel

Professorn med globalt engagemang. Följ barnmorskan Marie Klingberg-Allvin, professorn med globalt engagemang, när hon bloggar…
Professorsbloggen – med globalt engagemang. Del 4: Midwifery in Somaliland
Barnmorskan bloggar

Professorsbloggen – med globalt engagemang. Del 4: Midwifery in Somaliland

Professorn med globalt engagemang. Följ barnmorskan Marie Klingberg-Allvin, professorn med globalt engagemang, när hon bloggar…