Ghanaprojektet, Svenska Barnmorskeförbundet Internationella rådet och Ghanas barnmorskeförbund (GRMA).
Barnmorskorna Johanna Blomgren och Malin Grahn i Accra, framför det blå barnmorskehuset.

Ghanabloggen: Dags att runda av

Följ barnmorskorna Johanna Blomgren och Malin Grahn när de bloggar om Svenska Barnmorskeförbundets samarbetsprojekt med Ghanas barnmorskeförbund.

Ghanabloggen februari 2023: Dags att runda av denna delen av vårt samarbete

Vi närmar oss slutet av denna del i vårt gemensamma samarbetsprojekt. Arbetet har fortgått in i det sista och projektledare Fredrica Hansson på GRMA  ger oss en uppdatering från deras regionala möte i ”Greater Accra” regionen som hölls i december. På mötet diskuterades bland annat hur regionen arbetar med att värva och behålla nya medlemmar, vilket även är ett av de 5 strategiska områden som vårt samarbetsprojekt har fokuserat på. Mellan 2020-2022 har andelen medlemmar ökat lavinartat från 631 betalande medlemmar till 1245.

Kunskapsutbyte

Utöver de aktiviteter som genomförts i Ghana har projektet fortsatt med gemensamma utbyten. Den 31 oktober 2022 samlades runt 35 barnmorskor från Sverige och Ghana för en online ”Knowledge exchange”. Detta tillfälle handlade om barnmorskors hantering av komplicerade födslar. Två barnmorskor, Rita och Naa från Ghana höll i presentationen och gav oss insyn i innovativa lösningar och åtgärder som barnmorskor i Ghana ibland tar till när resurser eller kollegor inte finns på plats. De berättade även att Ghanas födande ofta väljer bort födsel på kliniker eftersom de vill ha större möjlighet att föda i upprätta positioner än vad som idag uppmuntras på sjukhus.

Utvärdering av projektet

De svenska barnmorskestudenterna Hanna Fjellström och Emelie Sandberg är hemkomna från Ghana och har sammanställt en utvärdering av projektet i sin magisteruppsats. Utvärderingen ger värdefull information utifrån våra uppsatta mål och visar vilka områden GRMA behöver lägga mer tid, engagemang och resurser på att nå. Hanna och Emelie kommer beskriva utfallen av sin uppsats i en senare artikel i Jordemodern, men kortfattat kan vi se att vårt gemensamma projekt medförde att partnerskap stärktes mellan våra förbund och att medlemmar gagnades kunskapsmässigt av samarbetet. Från Ghanas håll kan vi dessutom se att en ökad synlighet bland medlemmar genom sociala medier och utåtriktade verksamhet betydligt ökat medlemsantalet. Detta har medfört en position att förhandla på en högre politisk nivå än tidigare och därmed inneburit en ökad möjlighet att flytta barnmorskors arbete och villkor högre upp på agendan.

Mycket har alltså skett sedan projektet startade, men ett fortsatt och kontinuerligt arbete behövs för att ytterligare stärka GRMA:s som fackförbund. Vi får se om och i vilken form vårt arbete med stöd av Union to Union kan fortsätta.

Sista bloggposten

I och med att denna delen av projektet nu avslutas, avlutas också denna blogg.
Det har varit fint att få ha denna plattform för att dela vårt arbete inom projektet med er. Genom våra bloggar har vi haft målet att påvisa likheter och skillnader mellan våra länder när det kommer till barnmorskors arbetsvillkor och arbetsplatsliga rättigheter. Vi har även velat belysa den vård som barnmorskor i våra båda länder i nuläget har möjlighet att erbjuda, men också vilka förhoppningar vi har för framtiden.
Stort TACK för att ni har följt oss här!

Over and out.

Johanna Blomgren och Malin Grahn
Barnmorskor, Svenska Barnmorskeförbundet, Internationella rådet,
Ghana projektgrupp

___________________________________________________________

Med  projektmedel från Union to Union, medverkar Svenska Barnmorskeförbundet, genom det internationella rådet, till att stärka barnmorskeförbundet i Ghana (GRMA).

Projektets mål är att stärka systerförbundet i Ghana organisatoriskt så att det kan fungera på ett effektivt sätt som fack och professionsförbund. För svensk del innebär samarbetet en möjlighet att använda de erfarenheter och kompetens som svenska barnmorskor har samt att inspirera kollegor att engagera sig internationellt.

Ghanas barnmorskeförbund (GRMA) är en partipolitiskt obunden självständig organisation. Förbundet grundades år 1935 och ombildades till ett fackförbund 2019. GRMA har tio lokalföreningar som representerar landets barnmorskor. Förbundet är liksom Svenska Barnmorskeförbundet medlemmar i International Confederation of Midwives (ICM), den globala organisationen för världens barnmorskor.

Läs mer om projektet.

___________________________________________________________

Union  to Union är en partipolitiskt och religiöst obunden organisation som samordnar LO, TCO, Saco och deras medlemsförbund i det internationella fackliga utvecklingssamarbetet. Genom Union to Union stöttar de svenska förbunden ett hundratal projekt i drygt nittio länder. Det innebär stöd till fack över hela världen. I Sverige arbetar Union to Union med att skapa medvetenhet om globala arbetsmarknadsfrågor, det fackliga utvecklingssamarbetet och vikten av bra arbetsvillkor i alla världens länder.

___________________________________________________________

Läs mer om projektet på Union to Union ”Starka barnmorskefack kan rädda liv”

Svenska Barnmorskeförbundet Internationella rådet.

___________________________________________________________