Barnmorskestudenter i Ghana. Nursing and Midwifery Training College Korle Bu.
Barnmorskorna Johanna Blomgren och Malin Grahn i Accra, framför det blå barnmorskehuset.

Ghanabloggen del 12: Att vara student – på väg mot barnmorska

Följ barnmorskorna Johanna Blomgren och Malin Grahn när de bloggar om Svenska Barnmorskeförbundets samarbetsprojekt med Ghanas barnmorskeförbund.

Att vara student – på väg mot barnmorska

En av de första dagarna i Ghana besöker vi Nursing and Midwifery Training College Korle Bu, ett lärosäte med anknytning till ett av de största sjukhusen i Accra: Korle Bu Hospital.

Yrkesstolthet

Vi träffar studenterna Sara, Bernice och Sika som alla går sista året på barnmorskeprogrammet, och alla tre har barnmorskeglöden i ögonen. När vi först möts fnissar de och är lite blyga inför främlingarna som kommer med frågor. Men när vi förklarar att vi är barnmorskor och vad vi vill öppnar de sig och börjar berätta. De säger stolt att barnmorska är en ädel profession, att de redan älskar yrket och att de absolut inte ångrat sitt framtida yrkesval under utbildningen. Med glittrande ögon beskriver de känslan av att stötta en kvinna i smärtan i att föda fram sitt barn och den glädjen den nyblivna mamman känner efteråt. Klassrummet vibrerar av pirret en känner som barnmorskestudent, känslan av storhet i det en kan jobba med, och förväntan som bubblar under ytan. Sara, Bernice och Sika är helt övertygade om att de valt det bästa yrket som finns.

Men tyvärr är inte allt guld och gröna skogar för barnmorskestudenterna i Ghana. Det kostar mycket pengar att utbilda sig, så alla har inte råd. Vissa kan ansöka om stipendium och det finns också möjlighet att låna pengar till studier, men då med skyhöga räntor. Lönerna för nyutbildade barnmorskor är låga och det finns fler barnmorskor än det finns jobb vilket resulterar i att många är arbetslösa.

Alla studenter går på ett års rotation efter utbildningen, sedan ska de egentligen placeras på lämplig arbetsplats av beslutsfattare. Men ofta blir detta fördröjt, vilket leder till att barnmorskor går arbetslösa. De kan söka jobb på privata sjukhus men då är konkurrensen högre. Oron att glömma sina färdigheter finns hos de unga studenterna – hur ska kompetensen befästas om de inte får utöva yrket?

Studentliv

Tjejerna berättar vidare för oss om studentlivet. Alla studenter bor på campus, alltså bor och studerar inom samma lilla område. De bär uniformer och visar stolt upp de vita linjerna på ärmarna. För varje år får klänningen en ny linje – alltså skvallrar deras tre stycken vita linjer om att de går sista året på barnmorskeprogrammet. Det finns stränga regler om kvällarna – då får de varken lämna campus eller ta emot besök. Utanför programmet kan studenterna engagera sig i sporter och annat – det finns till exempel möjlighet att delta i fotboll, aerobics, religiösa möten (prayer meetings), gospelkör och studentrådet.

Utbildningen

På klinikerna är ofta flera studenter placerade samtidigt och om man då är placerad på en liten klinik kan det vara svårt att få tillfälle att delta i vården och bredda sina kunskaper. Bernice skrattar och påpekar att på en stor klinik finns något för alla att göra. De berättar också att de flesta måste göra en del av sin praktik på sommaren för att uppnå lärandemålen. Kraven för examen är att varje student bistår 10 egna förlossningar och observerar 20, alla tre önskar att det var mer. Hierarkin är stark och studenter får inte vara ensamma inne på förlossningsrummen. Allt de ska göra behöver godkännas av handledaren genom hela praktikperioden.

Sara beskriver också att alla studenter har varsin mentor under utbildningen – en lärare som arbetar på universitetet, något de tyckt varit väldigt tryggt och bra. De berättar att lärarna arbetar hårt och är väldigt hjälpsamma.

Under vårt samtal nämner tjejerna en stor uppgift de har: en family-centered-care study. Vi blir nyfikna. Vad innebär detta? Alla barnmorskestudenter får följa en kvinna under slutet av graviditeten och fram till 6 veckor postpartum. De ska alltså vara ansvariga både för graviditetens slutskede, födseln och tiden efter. Detta ska såklart dokumenteras och redovisas till Midwifery Council (motsvarande svenska Socialstyrelsen) innan de kan få sin legitimation. Snacka om caseload och kontinuitet i vården redan från utbildningen!

Framtidstro

Vi har haft en fin stund med studenterna på Nursing and Midwifery Training College Korle Bu och fått dela vår tro på yrket och kärlek till barnmorskeyrket. De pratar om en önskan om utbyte med svenska barnmorskestudenter, både på plats och online. Trots den tuffa utbildningen (de läser 4-8 kurser parallellt) och den minst sagt ansträngda situationen att få ett jobb med rimliga arbetsvillkoren så är studenterna glada och taggade, och ja – de tror starkt på sin framtid som barnmorskor!


Malin Grahn och Johanna Blomgren
Ghanabloggen, Ghanaprojektet, Internationella rådet Svenska Barnmorskeförbundet

___________________________________________________________

För mer information om projektet kontakta Malin Bogren, styrelseledamot Svenska Barnmorskeförbundet och ordförande i Internationella rådet.

___________________________________________________________

Med projektmedel från Union to Union, medverkar Svenska Barnmorskeförbundet, genom det internationella rådet, till att stärka barnmorskeförbundet i Ghana (GRMA).

Projektets mål är att stärka systerförbundet i Ghana organisatoriskt så att det kan fungera på ett effektivt sätt som fack- och professionsförbund. För svensk del innebär samarbetet en möjlighet att använda de erfarenheter och kompetens som svenska barnmorskor har samt att inspirera kollegor att engagera sig internationellt.

__________________________________________________________________________

Ghanas barnmorskeförbund är en partipolitiskt obunden självständig organisation. Förbundet grundades år 1935 och ombildades till ett fackförbund 2019. GRMA har tio lokalföreningar som representerar landets 6000 barnmorskor. Förbundet är liksom Svenska Barnmorskeförbundet medlemsorganisation i International Confederation of Midwives (ICM), den globala organisationen för världens barnmorskor.
____________________________________________________________________________

Union to Union är en partipolitiskt och religiöst obunden organisation som samordnar LO, TCO, Saco och deras medlemsförbund i det internationella fackliga utvecklingssamarbetet. Genom Union to Union stöttar de svenska förbunden ett hundratal projekt i drygt nittio länder. Det innebär stöd till fack över hela världen.
I Sverige arbetar Union to Union med att skapa medvetenhet om globala arbetsmarknadsfrågor, det fackliga utvecklingssamarbetet och vikten av bra arbetsvillkor i alla världens länder.

___________________________________________________________