Ghanabloggen. Välkommen att vara med på Knowledge exchange hösten 2022
Barnmorskorna Johanna Blomgren och Malin Grahn i Accra, framför det blå barnmorskehuset.

Ghanabloggen: Ta chansen att dela erfarenheter med barnmorskekollegor i Ghana!

I höst är det dags för nästa så kallade Knowledge Exchange mellan Svenska Barnmorskeförbundet och Ghanas barnmorskeförbund GRMA. En perfekt plattform för internationellt kunskapsutbyte!

Mötet sker digitalt via zoom och är ett tillfälle för barnmorskor och barnmorskestudenter i Ghana och Sverige att få djupare insikt kring barnmorsefrågor i våra respektive länder. Vill du dela med dig av dina erfarenheter som kliniskt verksam barnmorska, fackligt förtroendevald, student, chef eller forskare?

Hör av dig till malingrahn2@gmail.com. Vill du bara vara med och lyssna/diskutera? Håll utkik för mer info i Kalendarium på www.barnmorskeforbundet.se

___________________________________________________________

För mer information om Ghanaprojektet och kommande Knowledge Exchange  kontakta Malin Bogren, styrelseledamot Svenska Barnmorskeförbundet och ordförande i Internationella rådet.

___________________________________________________________