Barnmorskan Mia Ahlberg förbundsordförande 2015-2019. Foto: Elisabeth Ubbe.
Vid den extrainsatta förbundsstämman den 14 november 2018 röstade Svenska Barnmorskeförbundet för att bilda fackförening: Svenska Barnmorskeförbundet blir en självständig facklig professionsförening inom SRAT från och med den 1 januari 2019. Svenska Barnmorskeförbundet - en del av SRAT. www.barnmorskeforbundet.se www.srat.se

Ordförande har ordet: Nyckeln in i framtiden

Vilken dag! Den 14 november 2018 fattade Svenska Barnmorskeförbundet ett viktigt beslut. Av deltagarna sa 52 ja och 5 nej till fackförbund och därefter följde ett enhälligt (57) ja till nya stadgar för Svenska Barnmorskeförbundet – en del av SRAT.

Svenska barnmorskor har nu att välja vilken facklig organisation de vill tillhöra.
Det finns en stor och avgörande skillnad i hur de fackliga organisationerna – Vårdförbundet och Svenska Barnmorskeförbundet/SRAT – arbetar.
Det gäller både organisation och förbundspolitik.

Nyckeln in i framtiden är att vi barnmorskor företräder oss själva.

Svenska Barnmorskeförbundet blir en självständig facklig professionsförening i SRAT.
SRAT är ett fackförbund, inte ett yrkesförbund, och professionsfrågorna utgår alltid från professionsföreningen – i vårt fall Svenska Barnmorskeförbundet. Det betyder att SRAT aldrig kommer att skriva politiken för barnmorskors vardag och framtid. Det gör vi barnmorskor. SRAT kommer sedan att tillsammans med oss driva de fackliga frågorna utifrån vår professionella kunskap och våra professionella behov.  I det nya barnmorskeförbundet kommer allt att handla om barnmorskors profession och våra fackliga frågor.

Det finns alltid en risk att göra någonting nytt eftersom ingen riktigt kan veta hur det blir i framtiden. Den enskilt största risken just nu är att inte tillräckligt många barnmorskor tror på idén och ansluter sig till det nya barnmorskeförbundet. Hur många medlemmar vi får återstår att se.
Men nu har förbundsstämman sagt sitt om Svenska Barnmorskeförbundet/SRAT och beslutat att det är en risk värd att ta, eftersom tillräckligt många barnmorskor i Sverige verkar tro på idén om en profession – en organisation.
Det är vi tillsammans som skapar vår framtid.

Jag tror på oss barnmorskor. Det är vi tillsammans som skapar vår framtid.

Under utredningen har många hårda och känslomässigt laddade ord använts. Jag vill nu uppmana er att tänka på hur vi uttrycker oss och hur det påverkar oss alla i vårt framtida arbete. Under resans gång har det talats om splittring, tvångsanslutning och att barnmorskeförbundet raserar barnmorskors framtid. Dessa ord kom inte från barnmorskorna på förbundsstämman, istället använde de uttryck som framtidstro, gemenskap, styrka och engagemang.

Hur vi talar påverkar hur vi känner och tänker. Och det absolut viktigaste nu är att vi känner gemenskapen och solidariteten inom professionen – oavsett vilket fackförbund som företräder den enskilda barnmorskan.

Det är stort och lite läskigt med något alldeles nytt. Men jag vet att ni/vi kan tänka rationellt. Värdera och fatta egna beslut. Information finns på hemsidan och i våra lokalföreningar.

Jag tror på oss barnmorskor. Det är vi tillsammans som gör det här.
Vill du följa med Svenska Barnmorskeförbundet/SRAT in i framtiden?
Bli medlem!

Vi hörs,
Mia

___________________________________________________________

Bli medlem i Svenska Barnmorskeförbundet – en del av SRAT

Den 31 december 2018 upphör ditt medlemskap i Svenska Barnmorskeförbundet och du måste på nytt ansöka om att bli medlem i det nya Svenska Barnmorskeförbundet – en del av SRAT.

Från och med den 1 januari 2019 är Svenska Barnmorskeförbundet en självständig facklig professionsförening inom fackförbundet SRAT.

Läs mer och bli medlem i Svenska Barnmorskeförbundet – en del av SRAT.

Har du frågor, hör av dig till Svenska Barnmorskeförbundet.
___________________________________________________________