Omröstning vid den extrainsatta förbundsstämman den 14 november 2018. Svenska Barnmorskeförbundet blir en självständig facklig professionsförening inom SRAT från och med den 1 januari 2019.
Barnmorskan Mia Ahlberg förbundsordförande 2015-2019. Foto: Elisabeth Ubbe.
Barnmorskan Eva Nordlund
Barnmorskan Susanne Åhlund.

Barnmorskor ska företrädas av barnmorskor

Barnmorskor behöver stärka sin position i en tid med stora utmaningar inom hälso- och sjukvården. Därför ombildar vi Svenska Barnmorskeförbundet och företräder nu även barnmorskors fackliga frågor tillsammans med SRAT.

Den 14 november 2018 togs ett viktigt och historiskt beslut för Sveriges barnmorskor. Med en överväldigande majoritet röstade ombuden från hela Sverige på den extra förbundsstämman för att Svenska Barnmorskeförbundet blir en självständig facklig professionsförening inom SRAT. De senaste 40 åren har det företrädelsevis varit Vårdförbundet som ansvarat för barnmorskors fackliga frågor.

Bakgrunden till beslutet kommer ur ett missnöje bland barnmorskor över att Vårdförbundet inte lyckas lyfta fram barnmorskans kompetens och utbildning i relation till fackliga avtal som lön och arbetsvillkor. Därför gav medlemmarna styrelsen uppdraget att utreda frågan om en ny organisation där Svenska Barnmorskeförbundet har mandat att även driva fackliga frågor.

Grundtanken i den nya organisationen är att det är professionen som bäst företräder sina egna frågor med stöd av ett starkt fackligt mandat i ryggen. Vi ser stora möjligheter att stärka barnmorskeyrkets utveckling genom att Svenska Barnmorskeförbundet nu går samman med fackförbundet SRAT inom Saco. SRAT har en uttalad vilja att stödja och lyfta fram de professioner och professionsorganisationer som de företräder i fackliga frågor. De gör inte anspråk på att driva professionsfrågorna utan anser att det gör vi bäst själva. Det är barnmorskor som ska företräda barnmorskornas frågor där beslut fattas som rör professionen.

Den svenska barnmorskan har en central roll i det preventiva folkhälsoarbetet. Vi arbetar med mödrahälsovård, graviditet och barnafödande, eftervård, amning, gynekologi, preventivmedelsrådgivning, abort, på ungdomsmottagning och med kvinnans reproduktiva hälsa under hela livet. Barnmorskeprofessionen måste ha ett direktinflytande när det handlar om vårdfrågor, nya arbetssätt och organisationsmodeller som utvecklar och förbättrar vården.

Att lyfta barnmorskans kompetens och arbeta för en god arbetsmiljö och lön kopplat till ansvar och utbildning är avgörande för att säkra framtidens vård. En annan nyckelfråga är behovet av välutbildade barnmorskor i rätt antal för en god, nära och säker vård i hela landet.

Svenska Barnmorskeförbundet har tillsammans med alla universitet och högskolor som bedriver barnmorskeutbildningar begärt att en statlig utredning om barnmorskeutbildningen initieras. Förslaget från lärosätena är en direktutbildning till barnmorska. Vår analys är att en direktutbildning leder till att barnmorskor kommer snabbare i arbete och får en bredare och djupare utbildning. Detta leder till trygghet både för den enskilda studenten, den nya barnmorskan, arbetsgivaren och de patienter barnmorskan möter.

Det är med stark övertygelse från förbundsstämman som Svenska Barnmorskeförbundet tillsammans med SRAT nu fortsätter att utveckla barnmorskans roll i den svenska hälso- och sjukvården. Det tydliga svaret från våra medlemmar stärker oss i det framtida arbetet. En profession – en organisation.

Mia Ahlberg
Ordförande Svenska Barnmorskeförbundet

Eva Nordlund
Vice ordförande Svenska Barnmorskeförbundet

Susanne Åhlund
Vice ordförande Svenska Barnmorskeförbundet

___________________________________________________________
Därför ska barnmorskor företrädas av barnmorskor.
Artikeln är publicerad i Dagens Samhälle Debatt 2018-11-27

___________________________________________________________

Mer om Svenska Barnmorskeförbundets fackförbundsutredning.
___________________________________________________________

Svenska Barnmorskeförbundet 
___________________________________________________________

Svenska Barnmorskeförbundet – en del av SRAT
___________________________________________________________